Carnation

Lub paj zoo nkauj no cuam tshuam nrog kev quaj ntsuag thiab yog ib lub cim nrov tshaj plaws hauv Tebchaws Europe. Cov lus dab neeg hais tias Molier tuag rau ntawm theem nrog carnation. Lub paj no qhia txog kev hlub nyob mus ib txhis uas peb muaj rau cov neeg tuag. Yog li ntawd, peb, raws li txoj cai, tsis txhob muab ib pob paj ntawm carnations rau cov neeg nyob, tab sis cia ib qho chaw rau peb tus kheej nyob rau hauv lub tombstones, tshwj xeeb tshaj yog thaum lub sij hawm tag nrho Tsoom Haiv Neeg Ntseeg Hnub.