» Symbolism » Npau suav cim. Npau suav txhais lus. » Moth - lub ntsiab lus ntawm kev pw tsaug zog

Moth - lub ntsiab lus ntawm kev pw tsaug zog

Npau suav txhais npau suav

    Npau suav npau suav yog ib lub cim ntawm kev qaug zog los yog zais cov cim flaws.
    mus saib - Qee qhov xwm txheej yav dhau los yuav raug muab ntxiv rau hauv daim ntawv teev npe dua
    saib ob peb - koj ntxhov siab vim ib tug neeg cuam tshuam koj txoj kev zoo siab
    tua npauj - Koj tsis hwm lwm tus.