» Symbolism » Suav Cim » Ob tug ncej

Ob tug ncej

Ob tug ncej

Hauv txhua lub tsev Masonic, ob kab sawv cev cov kab ntawm Boaz thiab Yakhin uas sawv ntawm lub Tuam Tsev Xalaumoo, yog thawj lub Tuam Tsev hauv Yeluxalees. Pawg ntawm Yachin sawv ntawm tus Txwj Laug Tus Saib Xyuas thiab “tseem ceeb rau tus Tswv,” thaum Pawg Tus Saib Xyuas Hluas, Boaz, sawv cev rau lub zog.