» સિમ્બોલિઝમ » લેબલ્સ પર પ્રતીકો » 60 ડિગ્રી પર ધોવા યોગ્ય

60 ડિગ્રી પર ધોવા યોગ્ય

અનુક્રમણિકા:

Перейти к содержимому

tvyremont.com

તમે વર્ડપ્રેસ બનાવી શકો છો

લેખક દ્વારા ઉમેરવામાં આવ્યુંસંચાલક એક ટિપ્પણી મૂકો к 60 ડિગ્રી પર ધોવા

60 ડિગ્રી પર ધોવા યોગ્ય

60 ડિગ્રીથી વધુ ન હોય તેવા તાપમાને સામાન્ય ધોવા.

એક ટિપ્પણી મૂકો

તમારો મેઇલ પ્રકાશિત કરવામાં આવશે નહીં. જરૂરી ક્ષેત્રો ચિહ્નિત થયેલ છે *