» સિમ્બોલિઝમ » લેબલ્સ પર પ્રતીકો » 30 ડિગ્રી પર હળવા ધોવા

30 ડિગ્રી પર હળવા ધોવા

અનુક્રમણિકા:

Перейти к содержимому

www.tvyremont.com

તમે વર્ડપ્રેસ બનાવી શકો છો

લેખક દ્વારા ઉમેરવામાં આવ્યુંસંચાલક એક ટિપ્પણી મૂકો к 30 ડિગ્રી પર સારી રીતે ધોઈ લો

30 ડિગ્રી પર હળવા ધોવા

30 ડિગ્રીથી વધુ ન હોય તેવા તાપમાને સંપૂર્ણપણે ધોવા.

એક ટિપ્પણી મૂકો

તમારો મેઇલ પ્રકાશિત કરવામાં આવશે નહીં. જરૂરી ક્ષેત્રો ચિહ્નિત થયેલ છે *