5 શિખર

અનુક્રમણિકા:

5 શિખર

5 પાવડોનું મહત્વ

પાંચ spades અણધારી નુકશાનની ચેતવણી... આ એક સંકેત છે કે આવનારા દિવસોમાં તમને અકસ્માત, ચોરી અથવા અન્ય અપ્રિય ઘટનાઓના વધતા જોખમનો સામનો કરવો પડશે. પાંચ સ્પેડ્સ એ સંકેત છે કે નસીબ તમારી સાથે રમત રમવા માંગે છે. જો કે, નસીબ આગળ વધી શકે છે 😉

મોટે ભાગે શુક્રવાર વિશે

હાઇ ફાઇવ એ પ્લેયિંગ કાર્ડ છે જે કાર્ડ સૂટના પાંચ પ્રતીકોનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. પત્તા રમવાના સંપૂર્ણ ડેકમાં ચાર ફાઇવ્સનો સમાવેશ થાય છે, દરેક સૂટમાંથી એક (5 ક્લબ, 5 ટેમ્બોરિન, 5 હાર્ટ અને 5 સ્પેડ્સ).

સ્પેડ્સના 5 ના અર્થની ઉપરની સમજૂતી ખૂબ જ સામાન્ય છે. તે ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ કે "રીડિંગ" કાર્ડ્સની ઘણી જુદી જુદી શાખાઓ છે - વ્યક્તિના વ્યક્તિગત મંતવ્યો અને ઝોકના આધારે તેમના અર્થો મોટા પ્રમાણમાં બદલાઈ શકે છે.

ચાલો યાદ કરીએ! નસીબ કહેવા અથવા "વાંચન" કાર્ડ્સનો શંકા સાથે સંપર્ક કરવો જોઈએ. ????