Luz

svetoch_b

Este símbolo pódese usar como un talismán para axudar a aqueles que buscan respostas ás eternas preguntas universais, que honran a memoria e a cultura dos seus antepasados, que viven de acordo coa súa conciencia. Un amuleto en forma de Luz axudará a unha persoa a moverse na dirección correcta, de xeito que, como resultado do camiño terrestre, logrará o obxectivo querido e avanzará máis lonxe, na infinidade de dimensións. Este é un sinal brillante de esvástica (solar) que dá a unha persoa da Gran Raza o poder do desenvolvemento espiritual, a resistencia ante as circunstancias e a nobreza.