» Simbolismo » Símbolos africanos » Que significa un porco espín en África. Enciclopedia de símbolos

Que significa un porco espín en África. Enciclopedia de símbolos

Que significa un porco espín en África. Enciclopedia de símbolos

Porcupine: poder defensivo

O porco espín é pequeno, pero exteriormente sempre preparado para a defensa. As lendas africanas adoitan dicir que pode usar as súas espiñas como frechas de lume perigosas para os humanos, polo que os africanos raramente se atrevían a cazar esta besta. No mundo do simbolismo, adoita asociarse con acontecementos militares e con guerreiros. Entre os pobos que falan a lingua akana, hai moitos proverbios ao respecto.

Por exemplo: "Os guerreiros Ashanti, como as cerdas de porco espín, crecen en miles se morren miles". Ou: "Quen non ten medo de coller un porco espiño que tantos espiños protexen".

Dado que este animal non é o suficientemente belixerante e usa as súas espiñas só para a defensa, simboliza o poder defensivo.

Fonte: "Símbolos de África" ​​​​Heike Ovuzu

Sé o primeiro en valorar