Seba

Seba

Úsáideadh an tsiombail seo in ealaín na hÉigipte chun réaltaí a léiriú. Bhí aithne mhaith ag na hÉigipteacha ar na réaltaí agus na réaltbhuíonta. Is minic a d’úsáid siad an tsiombail seo chun teampaill agus taobh istigh tuamaí a mhaisiú.
Chreid na hÉigipteacha go gcónaíonn na réaltaí sa Duat freisin, gurb é an Duat an domhan thíos nó réimse na marbh, agus go dtagann siad ann gach oíche chun dul leis an nGrian. Ba bhealach í an tsiombail de réalta laistigh de chiorcal chun an domhan thíos a léiriú.