Octahedron

OctahedronDe octaëder hat 8 gesichten, dat binne lyksydige trijehoeken. Plato assosjearre him mei loft, en it wurdt leaud dat er fertsjintwurdiget 4e chakra ... It elemint fan loft hat djippe geastlike symbolyk. It wekket de fitale azem dy't sielen, suvering en frijheid fiedt ... Krekt om dizze reden it wurdt brûkt om negative enerzjy te bestriden .