» Magy en astronomy » Himel wiskunde

Himel wiskunde

Astrology en numerology binne twa ferskillende dingen. D'r is lykwols in subtile ferbining tusken har.

Aspekten binne in wichtich konsept yn astrology. It aspekt hat in eigen nûmer.

Bygelyks, in trijehoek hat it nûmer TRIJE. Dit betsjut dat twa planeten in aspekt foarmje dat in trijehoek neamd wurdt as se 120 graden útinoar steane yn 'e himel, dat is ien tredde fan in folsleine sirkel, 360 graden. Yn 'e selde wize, as wy ferdiele de sirkel yn fjouwer gelikense dielen, elk fan harren sil wêze gelyk oan 90 graden, dat is, de hoeke fan it oare aspekt, de kwadratuur. Dus, kwadratuur FOUR. Op deselde wize hat de opposysje it nûmer TWEE, it konjunksje hat it nûmer ONE, en it sekstile, 60 graden, hat it nûmer SIS. Hokker getal is in quincunx of 150 graden? - antwurd: 12. Omdat 150 graden is fiif tolfde fan in folsleine sirkel.

Neist de meast ferneamde dy't ik neamd haw, binne d'r aspekten yn 'e astrology dy't de nûmers 5, 7, 8, 9, ensfh. . In pear wike lyn, by it besprekken fan in kaart fan it bloedbad yn Noarwegen, luts ik omtinken foar de 5-fold aspekten dy't ferbûn binne mei it nûmer 7; it liket gefaarlik.

Elk aspekt hat syn eigen karakter. Trine stjoert gelok mar makket dy lui. Square stjoert obstakels, mar jout jo de krêft om te pierce. De opposysje makket har wurch.

It liket derop dat de trekken dy't astrology yn Essences sjocht, ek trekken binne fan nûmers. Net allinnich it aspekt hat in karakter, mar it haadnûmer hat ek dat karakter. En dit is de ferbining tusken astrology en numerology dy't ik neamde.

Ik moat tafoegje dat it oantal yn astrology makket sin allinnich (!) As it oantal dielen fan de sirkel yn aspekten. Want meastentiids wurdt de sinne op de 1e plak yn de list fan planeten pleatst, de moanne op it 2e plak, Merkurius op it 3e plak - der komt hielendal neat út.

Dus wat is de aard fan opienfolgjende aspekten en har oantal?

1 - it fakbûn "alles en alles", d.w.s. hat gjin eigen karakter.

2 - opposysje is in skeel, d.w.s. yn ferskillende rjochtingen lûke, dus yn it libben leaver bergop.

3 - trine luck, mar ek luiheid.

4 - fjouwerkant betsjut oerwinning fan obstakels en (faak) hurd-wûn súkses.

5 - kwintiel - entûsjasme en liederskip.

6 - sextile - omgean goed yn it libben.

7 - Septile - spiritualiteit, kreativiteit.

8 - oktile - praktyske betsjutting.

9 - novil - stribjen nei perfeksje.

10 - De geast fan tsien is as fiif.

11 - wy fermoedzje dat dit it oantal mislearrings, mist en opkomsten is.

12 - fertelt jo te hâlden oan 'e ierde en realiteit.

13 is it oantal ferfal, einigje en opnij begjinne.

Beyond leit in bytsje bekend lân fan nûmers, noch wachtet op syn astrologyske en numerologyske ûntdekkers.