Üldiselt slaavlaste kohta

Keda saame slaavlasteks nimetada? Kokkuvõtteid tehes slaavlased, saame nimetada rühma slaavi keeli kasutavaid indoeuroopa rahvaid, koos ühine päritolu, sarnased kombed, rituaalid või uskumused ... Praegu peame slaavlastest rääkides silmas peamiselt Kesk- ja Ida-Euroopa riike, nagu Poola, Tšehhi, Slovakkia, Sloveenia, Venemaa, Ukraina ja Valgevene.

Slaavlaste religioon

Slaavlaste religioon oli nende igapäevaelus väga oluline. Ta moodustas terveid põlvkondi ja seega ka meie esivanemaid. Kahjuks pole palju viiteid uskumustele säilinud iidsed slaavlased ... Miks? Vanade slaavlaste ja kristlaste kultuuride kokkupõrke tagajärjel. Kristlased tõrjusid järk-järgult välja algsed uskumused ja asendasid need uutega. Muidugi ei juhtunud see kiiresti ja tegelikult hakkasid paljud inimesed neid kahte religiooni ühendama - palju õpetusi, pühi ja slaavlaste sümbolid.oli seotud kristliku õpetusega. Kahjuks pole paljud (enamik) vanadest kommetest meie ajani säilinud - meil on vaid viited mõnele religioossele kombestikule, jumalanimedele, ebausule või sümbolitele (märkidele), mida kasutavad muuhulgas tänapäeva maa-aladel elanud inimesed. Poola. ...

Slaavi sümbolid ja nende tähendus

Peamine sümbolite allikas, nagu enamikul iidsetel juhtudel, oli religioon. Kahjuks on ülaltoodud põhjustel jäänud meile vaid ebamäärased viited iidsete slaavlaste kasutatud sümbolitele, kuid siiski võime tekitada teatud kahtlusi konkreetsete sümbolite – nende tähenduse ja harvem – ajaloo osas. Sageli Slaavi sümbolid seotud teatud jumalate kummardamisega (Walesi märk) või kurjade jõudude (Peruni sümbol – välgu juhtimine) või deemonite väljatõrjumisega. Paljud märgid sümboliseerisid ka olulisi asju igapäeva- ja vaimses elus (Swazhytsa – Päike, Lõpmatus).

Vaatate: slaavi sümboleid

Lada täht

Lada täht on tarkuse sümbol (ja allikas), mis ...

Allikas

Päritolu on tihedalt seotud...

Inglismaa täht

Inglismaa täht võib täiustada...

Svitovita

Amulett Svitoviti kujul on alati...

Valgus

See tegelane võib olla...

Svarge

Meie esivanemad andsid Svargale ...

Võrk

Kaelarihma nimetatakse mõnikord ka...

Varda sümbol

Perekonna sümbol tähistab ...

Rubežnik

Kodumaises aspektis Rubezhnik ...

Rodovik

Rodovik on universaalne...
×