» Ystyron tatŵ » Beth mae tatŵ Seren David yn ei olygu?

Beth mae tatŵ Seren David yn ei olygu?

Cynnwys:

Mae yna arsenal gyfan o symbolau sy'n boblogaidd, fel maen nhw'n ei ddweud, y tu hwnt i amser a gofod. Ymhlith y rhain mae Seren Dafydd.

Iddewon ac Asiaid: mae gan bawb eu Dafydd eu hunain

Mae sêl Seren Dafydd neu Solomon yn fwyaf aml yn gysylltiedig â genedigaeth crefydd a diwylliant Iddewig. Mae tystiolaethau, straeon a chwedlau ysgrifenedig sydd wedi goroesi hyd heddiw yn pwysleisio pwysigrwydd mawr Dafydd wrth lunio meddylfryd y bobl Iddewig. Ond mae'r Tsieineaid hefyd yn rhoi'r un pwysigrwydd i'r seren hecsagonol. Iddyn nhw y mae symbol o undod yin gwrywaidd a benywaidd ac yang... A byth roedd seren hecsagonol yn gweithredu fel negyddol. Ond, yn ôl diffiniad, mynnodd y gweithredoedd moesol uchaf. O'r safbwynt hwn, gall y seren Dafydd a ddewiswyd ar gyfer y tatŵ dystio i egwyddorion moesol yr un a'i dewisodd. Nid oes neb yn cadw ystadegau swyddogol, ond mae lle i gredu bod y ddelwedd hon yn cael ei gwisgo gan berson â ffydd yn ei enaid a'i egwyddorion moesol.

Nid yw tatŵ i bawb ei weld

Mae'r diffiniad hwn yn hollol addas ar gyfer tatŵ Seren David. Heddiw, mae'r lleoedd clasurol iddi eisoes wedi'u penderfynu: ai cefn ydyw neu braich uchaf, ysgwydd a braich. Mae hyn yn pwysleisio agwedd arbennig, barchus tuag at bopeth sy'n sefyll y tu ôl i'r arwydd hwn. Ar y Rhyngrwyd, gallwch ddod o hyd i lawer o weithiau gyda'r ddelwedd o seren rhwng y llafnau ysgwydd.

Wrth ddewis lle i weithio gyda'r symbol hwn, bydd artist proffesiynol yn bendant yn dweud wrthych ble i gymhwyso'r llun. Ac yna gellir trafod manylion - lliw a chysgod, maint, dwysedd, ac ati. Y prif beth yw nad yw'r symbol yn tramgwyddo'r ystyr, nad yw'n torri'r ystyr gysegredig.

Mwy ar y pwnc:  Lluniau tatŵ ar y gwddf i ferched

Gochelwch: symbolaeth Sataniaeth

Prawf arall y dylai'r meistr ddarlunio Seren Dafydd ar y corff. Fel arlunydd ac fel math o addysgwr. Fel arall, gall fod effaith uniongyrchol gyferbyn: mae'n ddigon troi'r pentagram drosodd er mwyn i'r tatŵ gael ei ystyried fel slogan ac arwydd o Sataniaeth. Mae'n cael ei ystyried yn bersonoliad mwyaf pwerus a mwyaf drwg Satan. Hyd yn hyn, fe'i defnyddir yn y ddefod o wysio fiend uffern.

Cyfarfod â Satanist â gwrthdro pentagram, heddiw mae'n bosibl yn llawer amlach na chwpl o ddegawdau yn ôl. Mae hyn yn golygu y bydd yn gyfarfod â rhywun sydd, yn ei ymwybyddiaeth a'i ffordd o fyw, yn cael ei arwain gan reddfau anifeiliaid yn unig.

Er mwyn peidio â chael eich hun mewn cwmni o'r fath ar ddamwain, mae'n well peidio â chael eich camgymryd â dewis artist tatŵs cymwys.

Llun o seren tatŵ david ar y corff

Llun o Daddy Star David ar ei ddwylo

5/5 - (4 pleidlais)