» Ystyron tatŵ » Tatŵ seren

Tatŵ seren

Cynnwys:

Ers amser yn anfoesol, mae llawer o bobl wedi cael eu denu gan halo dirgelwch y sêr - cyrff nefol dirgel, hardd ac anghyraeddadwy. Dyna pam mae'r sêr yn nodweddu ansymudadwyedd, sefydlogrwydd ac anweledigrwydd.

Dyna pam mae gan tatŵs seren ystod eang o ystyron, ac mae gan bob un ohonynt ystyr penodol. Hefyd, un o'r ffactorau o ddewis ar gyfer y rhan fwyaf o'r seren yw ei maint bach, mae'r braslun hwn hefyd yn aml yn cael ei ddefnyddio fel y tatŵ cyntaf mewn bywyd.

Hanes y tatŵ gyda braslun o seren

Mae'r seren yn un o'r symbolau hynaf a ddefnyddiwyd, yn ôl yn yr hen amser, gan wahanol bobloedd mewn gwahanol agweddau ar eu bywydau. Defnyddiwyd llun corff nefol ar berson fel dynodiad ar gyfer anrheg hudol arbennig. Oherwydd y ffaith na allai pobl amgyffred natur y sêr, fe wnaethant eu cynysgaeddu â dewiniaeth a rhinweddau dewiniaeth.

Ystyron delwedd tatŵ y seren

Mae ei ystyr hefyd yn dibynnu ar y math o seren, felly mae angen i chi ymgyfarwyddo â'r brasluniau mwyaf poblogaidd o gyrff nefol.

  1. Y seren pum pwynt - mae'r symbol hwn wedi bod yn gyfarwydd i'r byd ers cyfnod hir. Roedd yr holl bwerau cynhanesyddol, a oedd yn byw mewn gwahanol ganrifoedd a chyfnodau, yn defnyddio'r pentagon rheolaidd yn eu diwylliant, ac, yn aml, mewn crefydd. Felly, mae ystyr y symbol wedi'i gadw - goleuni a charedigrwydd, uchelwyr a thrugaredd, tawelwch a llonyddwch.
  2. Mae'r seren bum pwyntiog wyneb i waered yn symbol o'r diafol a'r diafol
  3. Seren chwe phwynt - mae'r arwydd hwn yn nodweddu unigedd a chytgord llwyr rhwng y ddau fyd: yr ysbrydol a'r corfforol.
  4. Heptagram - seren saith pwyntiedig yn tarddu o'r byd dwyreiniol hynafol, a hyd yn oed wedyn roedd yn symbol o lwc a llwyddiant yn y dyfodol agos.
  5. Wyth pwynt - mae seren o'r fath yn golygu moethusrwydd neu gyfoeth diangen. Mewn paganiaeth, gelwid corff mor nefol yn Seren Svarog, sy'n personoli egni, caredigrwydd a daioni.
  6. Seren naw pwynt - yn nodweddu'r sefydlogrwydd a sefydlwyd ym mywyd person. Mae'r symbol yn cynnwys tair triongl sy'n personoli'r Ysbryd Glân.
Mwy ar y pwnc:  Tatŵ Gargoyle

Mae ystyr tatŵ seren hefyd yn dibynnu ar y math o seren y mae person wedi'i dewis. Yn seiliedig ar chwaeth bersonol, teimladau a dyheadau, gall person ddewis un corff nefol, neu gyfuniad o sêr penodol i'w darlunio ar ei gorff.

Llun o datŵ seren ar ei ben

Llun o datŵ seren ar y corff

Llun o datŵ seren ar ddwylo

Llun o datŵ seren ar ei goesau

4.5/5 - (12 pleidlais)