» Ystyron tatŵ » Tatŵ Japaneaidd

Tatŵ Japaneaidd

Cynnwys:

Mae tatŵs yn arddull Japaneaidd wedi bod yn hynod boblogaidd am gyfnod hir iawn. Ac yn fwy byth felly, yn y byd sydd ohoni, pan mae'n dod yn fwyfwy anodd dod o hyd i berson heb unrhyw datŵ.

Fodd bynnag, nid yw'r rhan fwyaf o bobl yn stopio mewn un tatŵ. Mae'r cyfeiriad hwn yn ennill cynulleidfa newydd bob blwyddyn, ac mae mwy a mwy o bobl yn stwffio'u hunain gyda thatŵs diddorol amrywiol ar eu cyrff. Mae llawer o bobl yn ystyried bod tatŵs yn arddull Japaneaidd yn ddeniadol ac yn ddiddorol, ond nid yw pawb yn meddwl am y llwyth semantig y mae tatŵs o'r fath yn ei gario, felly mae'n werth delio â'r amrywiadau mwyaf poblogaidd o frasluniau.

Ystyr tatŵs Japan

Mae'n werth dod i wybod mwy am wahanol ystyron tatŵs amrywiol yn arddull Japan:

  1. Mae pob tatŵ yn hynod yn ei ffordd ei hun, ond mae'r ystadegau'n dal i ganiatáu inni ddangos pa rai yw'r brasluniau mwyaf poblogaidd a pha werth sydd y tu ôl iddynt.
  2. Mae “Kintaro” yn ddarlun o ddyn ifanc a frwydrodd dros annibyniaeth pobl y dref ac dros uchelwyr. Mae'r Siapaneaid yn cysylltu braslun o'r fath â gwedduster a chyfiawnder, maen nhw'n ei ddefnyddio fel enghraifft i'w ddilyn, gan ei forthwylio ar eu cyrff, a thrwy hynny bwysleisio eu gwrywdod a'u dewrder.
  3. "Llew Japaneaidd" - mae'r ddelwedd yn symbol o gryfder a dewrder. Mae'r symbol yn nodweddu ei berchennog fel pennaeth y teulu ac yn berson pwyllog, cytbwys.
  4. Mae "Peonies" yn symbol o ffyniant a lles. Gall tatŵs o'r fath hefyd gael eu llenwi gan gamblwyr sydd am ddangos eu lwc a'u hymroddiad i bawb.
  5. “Sakura” - mae gan bobl sydd â thatŵ o'r fath stamina a chyfaddawd anhygoel. Yn ystod y rhyfeloedd yn Japan, cymhwyswyd tatŵs o'r fath atynt eu hunain gan ryfelwyr.
  6. “Dail Maple” - mae'r tatŵ hwn i bawb yn golygu gwahanol ystyron. Mae'r hyn y mae'r perchennog yn ei roi yn y tatŵ yn golygu'r tatŵ iddo. Fodd bynnag, prif ystyr braslun o'r fath yw caredigrwydd cariadus a dyhead tragwyddol.

Pwy all ffitio tatŵ o'r fath?

Mae tatŵ yn arddull Japaneaidd yn addas ar gyfer menywod a dynion. Fodd bynnag, mae'n werth cofio ystyr y tatŵ. Mae'r Siapaneaid yn credu bod tatŵ wedi'i stwffio yn newid ffordd o fyw ei berchennog er gwell. Mae'r llun ar y corff yn siarad am newid cymeriad yn y cyfeiriad y mae'r lluniad yn cyfeirio ato, felly mae'n bwysig dewis delwedd addas.

Lluniau o datŵ pen Japan

Lluniau o datŵs Japaneaidd ar y corff

Llun o datŵau Japaneaidd ar ddwylo

Lluniau o datŵs Japaneaidd ar goesau