» Ystyron tatŵ » Tatŵ Vegvisir

Tatŵ Vegvisir

Cynnwys:

Wedi'i gyfieithu o'r iaith yng Ngwlad yr Iâ, mae'r gair "vegvisir" yn golygu "arwyddbost". Gellir priodoli'r cwmpawd rune hwn i symbolau hudol hynafol, mae'n dynodi helmed arswyd a môr yn dod. Mae hefyd yn amulet pwerus iawn gyda phwer mawr.

Yn ôl y chwedlau, mae'n gallu tywys person ar ei wir lwybr, hynny yw, ei helpu i ddod o hyd i'w ffordd hyd yn oed yn y dryslwyni niwlog. Dyna pam, roedd yr arwydd hwn yn aml yn cael ei ddefnyddio gan lawer o forwyr, teithwyr a hyd yn oed rhyfelwyr nerthol - y Llychlynwyr, i amddiffyn eu llongau. O'i hun, mae'r vegvisir yn groes gydag wyth pen, y mae rhediadau gwych wedi'u lleoli arni. Mae'r sôn gyntaf un am yr arwydd hwn i'w gael mewn cofnodion sy'n dyddio'n ôl i'r XNUMXeg ganrif yn llawysgrif Hulda. Nid oedd unrhyw sôn arall am yr arwydd cyfeiriad hwn.

Ar ben hynny, mae gan y cwmpawd hwn ystyr goruwchnaturiol. Maen nhw'n dweud y gall amddiffyn rhag meddyliau drwg nid yn unig ei berchennog, ond ei deulu cyfan. Gall actifadu egni bywyd, helpu ei berchennog i alinio gwerthoedd mewn bywyd yn gywir. Gall arwyddbost helpu i gyflawni dymuniadau girlish o hyd.

Yn ddiweddar, mae mytholeg Sgandinafaidd wedi bod yn arbennig o boblogaidd ymhlith y rhai sydd am gael tatŵ ar eu corff. Mae llawer o bobl yn credu y gall tatŵ sy'n darlunio cwmpawd nerthol wobrwyo ei berchennog gyda phenderfyniad, teyrngarwch, dewrder. Gall hefyd adeiladu hunan-barch a chael gwared ar gyfadeiladau.

Ystyr tatŵ Vegvisir i ddynion

Yn yr hen amser, gwrywod oedd yn defnyddio talisman o'r fath yn bennaf. Y prif reswm oedd bod penderfyniad a grym ewyllys yn unigryw i ddynion. Gyda'r tatŵ hwn, gallwch chi bwysleisio dewrder a'r gallu i fynd trwy adfyd.

Mwy ar y pwnc:  Tatŵ angel yn golygu

I ddynion, mae'r tatŵ hwn yn symbol:

  • creulondeb;
  • diwydrwydd;
  • llesiant;
  • lwc.

Ystyr tatŵ Vegvisir i ferched

Er gwaethaf y ffaith bod yr arwydd hwn, ers yr hen amser, yn cael ei ystyried yn symbol o'r rhyw gwrywaidd yn unig, heddiw mae tatŵ sy'n darlunio vegisir yn boblogaidd ymhlith menywod sy'n nodedig am eu cymeriad cryf ei ewyllys. I fenywod, mae delwedd y cwmpawd hwn hefyd yn symbol o hapusrwydd mewn bywyd personol, ac mae hefyd yn amulet benywaidd sy'n helpu i sicrhau sefydlogrwydd a chytgord.

I fenywod, mae'n symbol:

  • Penderfyniad;
  • Presenoldeb gwialen;
  • Rhesymu sobr;
  • Hunan hyder;
  • Dygnwch.

Lleoedd o stwffin tatŵ Vegvisir

Mae tatŵ sy'n darlunio cwmpawd runig yn addas ar gyfer bron unrhyw le ar y corff: ar gyfer y frest, cefn, ysgwyddau, blaenau, breichiau, penelinoedd ac ardaloedd eraill. Fodd bynnag, er mwyn i'r "amulet" weithio mewn gwirionedd, dywedant fod yn rhaid ei gymhwyso i'r llaw neu'r fraich.

Llun o datŵ Vegvisir ar y corff

Llun o datŵ Vegvisir wrth law

 

 

4.5/5 - (11 pleidlais)