» Ystyron tatŵ » Tatŵ dwyreiniol

Tatŵ dwyreiniol

Cynnwys:

Heddiw, un o'r arddulliau tatŵ clasurol mwyaf poblogaidd yw'r tatŵ dwyreiniol. Mae tatŵ a wneir yn yr arddull hon yn hawdd ei daro ac yn edrych yn hyfryd iawn.

Dechreuwn gyda'r ffaith bod y gair "oriental" yn golygu "oriental" wrth gyfieithu o'r Saesneg. Y diwylliant dwyreiniol sydd bob amser wedi denu pobl gyda'i fawredd a'i ddirgelwch. Mae harddwch y dreigiau dwyreiniol enwog a physgod koi bob amser wedi rhyfeddu at ei gosgeiddrwydd. Mae delweddau o geisha a rhyfelwyr yn meddiannu lle arbennig yn nhraddodiadau'r Dwyrain. Mae hefyd yn amhosibl peidio â dwyn i gof soffistigedigrwydd y fflora dwyreiniol a'r ffawna organig.

Fel y gwyddoch, mae cael tatŵ ar eich corff yn fynegiant eithaf poblogaidd o'ch byd mewnol. Felly, wrth ddewis tatŵ yn yr arddull ddwyreiniol, mae angen i chi ddod yn gyfarwydd â byd y Dwyrain er mwyn deall pa fath o ystyr sydd gan eich tatŵ.

Ystyr tatŵ dwyreiniol i ddynion a menywod

Mae tatŵs dwyreiniol yn addas ar gyfer dynion a menywod. Er enghraifft, yn niwylliant Japan, mae'r planhigyn Lotus wedi bod yn bwysig iawn ers yr hen amser. Mae gan tatŵs gyda'i batrwm ystyron hollol wahanol i ddynion a menywod. I ddynion, mae tatŵs o'r fath yn dynodi grym ewyllys a dewrder, ar yr un pryd i fenywod - benyweidd-dra, breuder ac yn pwysleisio eu gras a'u gras.

Mae llawer o bobl yn caru tatŵs sakura, symbol o Japan nerthol. Mae'n cael ei stwffio gan bobl o'r ddau ryw. I ferched, mae'n golygu ysgafnder a thynerwch, ac i fechgyn, gwrywdod ac ewyllys.

Mae'r tatŵ teigr hefyd yn un o'r motiffau Asiaidd mwyaf poblogaidd. Gan amlaf mae'n cael ei stwffio â dynion sydd am ddangos eu dewrder, eu hanrhydedd a'u dewrder. Yn ôl y chwedlau, mae teigr yn gallu denu pob lwc i berson a gyrru cythreuliaid tywyll i ffwrdd.

Mwy ar y pwnc:  Tatŵs uwchfioled

Mae hyn hefyd yn cynnwys tatŵ yn darlunio Makatsuge, creadur chwedlonol sy'n edrych fel pysgodyn a draig ar yr un pryd. Gwneir y tatŵ hwn ar gyfer dynion yn unig oherwydd ei fod yn symbol o wir rywioldeb dynion.

Mannau tatŵio

Mae tatŵs dwyreiniol yn cael eu rhoi ar bron y corff cyfan, ac eithrio rhai ardaloedd yn unig.

Llun tatŵ dwyreiniol ar y pen

Llun tatŵ dwyreiniol ar y corff

Llun o datŵ dwyreiniol ar ddwylo

Llun o datŵ dwyreiniol ar eich coesau

4.5/5 - (12 pleidlais)