» Ystyron tatŵ » Tatŵ Gothig

Tatŵ Gothig

Cynnwys:

Tatŵ yn yr arddull Gothig, a ddaeth atom o'r Oesoedd Canol, ond sy'n dal i fod yn boblogaidd. Dewch i ni weld pwy sy'n cymhwyso tat o'r fath a beth maen nhw'n ei olygu.

Nodweddion chwaethus Gothig

Cyflwynir yr arddull Gothig ar ffurf delweddau tywyll a thywyll. Rhoddir mwy o sylw i weithio allan cysgodion a phenumbra, ac mae cyfuchliniau a llinellau yn cael eu gwneud yn llai amlwg. Os darlunnir arysgrifau ac ymadroddion, yna fe'u nodweddir gan linellau onglog ac egwyl fach rhwng llythrennau. Mae'n bwysig arsylwi ar gyfrannau penodol a dilyswyd ynddo.

Ystyr tatŵ yn yr arddull Gothig

Yn fwyaf aml, gall hyn olygu perthyn i ryw fath o isddiwylliant. Neu hoffter personol am arddull sy'n mynegi cryfder, parodrwydd i weithredu, penderfyniad. Wrth gwrs, yn dibynnu ar yr ymadrodd, bydd yr ystyr gwisgadwy yn newid.

Pwy sy'n dewis tatŵ yn yr arddull Gothig

Mae Gothig yn boblogaidd iawn ymhlith mudiad ieuenctid rocwyr, gothiaid, beicwyr. Hefyd ymhlith pobl sy'n well ganddynt datŵs tywyll a cyfriniol. Mae dynion yn aml yn dewis yr arddull hon, ond mae yna gryn dipyn o ferched â thatŵs o'r fath.

Opsiynau ar gyfer gweithredu tatŵ yn yr arddull Gothig

Gellir rhannu tatŵs Gothig yn ddwy ran:

  1. Lleiniau a delweddau.
  2. Arysgrifau ac ymadroddion.

Ar gyfer lleiniau defnyddiwch:

  • delweddau o greaduriaid cyfriniol - dreigiau, cigfrain, creaduriaid mytholegol, angylion, fampirod, ac ati;
  • priodoleddau ocwlt - croesau, penglogau, rhediadau, addurniadau, arwyddion, amulets, symbolau.

Mae ystyr i bob symbol neu arwydd mewn tatŵ o'r fath ac nid yw'n cael ei ddarlunio'n syml.

Gweithredir y ffont gyda strôc llydan, cynllun trwchus a llinellau carpiog. Ychwanegir addurniadau a changhennau at y llinellau pennawd. Mae gan y llythrennau a wneir mewn ffont Gothig olwg hyfryd a syfrdanol.

Lleoedd Tatŵ Gothig

Yn addas ar gyfer delwedd arysgrifau ac ymadroddion:

  • braich;
  • gwddf;
  • yn ôl
  • ysgwydd
  • frest;
  • coesau.

Llun o datŵ yn yr arddull Gothig ar y pen

Llun o datŵ yn yr arddull Gothig ar y corff

Llun o datŵ yn yr arddull Gothig ar y dwylo

Llun o datŵ yn yr arddull Gothig ar y coesau