» Ystyron tatŵ » Tatŵ Spartacus

Tatŵ Spartacus

Cynnwys:

Dewch i ni weld pwy sy'n dewis tatŵs Spartacus a beth maen nhw'n ei olygu.

Ystyr tatŵ Spartacus

Yn gyntaf oll, y Spartiaid yw rhyfelwyr hynafol Gwlad Groeg hynafol, a ddaeth yn enwog ledled y byd am eu disgyblaeth, eu dewrder a'u cryfder. O'u plentyndod, aeth rhyfelwyr hynafol trwy lwybr anodd a drain, lle nad oeddent ond yn wynebu anawsterau ac ergydion o dynged. A dim ond y cryfaf, cyfrwys, deheuig a chadarn a allai ddioddef dioddefaint a dod yn gyfartal â meibion ​​mwyaf teilwng Sparta. Gallwn ddweud bod tatŵ o'r fath yn dangos y llwybr caled a deithiwyd, a wnaeth y perchennog yn gryfach yn unig.

Pwy sy'n dewis y tatŵ Spartacus

Gyda chymorth llun o'r fath, mae dynion yn dangos eu gwrywdod, eu cryfder, eu hewyllys ddigamsyniol a'u disgyblaeth, yn ogystal â chyfrwystra, ac heb hynny ni allai mwy nag un dyn ifanc Spartan fyw fel oedolyn. Hefyd, gall tatŵ o'r fath nodi na wnaeth y llwybr sydd wedi mynd heibio waethygu, ond hyd yn oed yn gryfach.

Anaml y bydd menywod yn dod yn berchnogion tatŵ o'r fath, ond os dewisaf, mae i ddangos eu cymeriad milwrol a'u rhinweddau cynhenid.

Opsiynau tatŵs Spartacus

Mae'r ffilm "300 Spartans" yn cael ei hystyried yn haeddiannol fel y ffilm orau am y Spartans. Mae'r un peth yn wir am datŵs gyda phrif actorion y ffilm hon, sef Leonidas, y cafodd ei ddelwedd ei chyflawni cystal gan yr actor Gerard Butler. Perfformir tatŵs mewn lliw a du a gwyn. Prif briodoledd rhyfelwr yw tarian a gwaywffon, sy'n nodweddion gorfodol yn y llun.

Mwy ar y pwnc:  Ystyr y tatŵ bustl

Gwefannau tatŵs Spartak

Wedi'i leoli orau mewn ardaloedd agored neu fawr:

  • coesau;
  • ysgwydd
  • arddwrn;
  • yn ôl
  • frest;
  • bol.

Yn gyffredinol, bydd tatŵs ymosodol a rhyfelgar o'r fath yn ffitio'n berffaith ar unrhyw ardal. Yn creu argraff ar bawb gyda'u hymddangosiad a'u cymeriad.

Llun o datŵ Spartacus ar ei ben

Llun o datŵ Spartacus ar y corff

Llun o datŵ Spartacus ar ei ddwylo

Llun o datŵ o Spartacus ar ei draed

4.7/5 - (4 pleidlais)