» Ystyron tatŵ » Gochelwch tatŵ

Gochelwch tatŵ

Cynnwys:

Daw symbol Sak Yant o'r diwylliant Vedic hynafol, a'i nodweddion yw cymhwyso gweddïau a swynion (cyfieithiad llythrennol Sak Yant yw llenwi'r sanctaidd). Ac, yn ôl credoau, mae gan datŵ o'r fath bwer amulet pwerus sy'n amddiffyn rhag perygl ac yn newid rhinweddau ei wisgwr.

Fodd bynnag, er mwyn i'r amulet weithio, ar ôl ei gymhwyso, rhaid i'r mynach neu'r siaman ddweud set benodol o eiriau - gweddi. Yn China hynafol, rhoddwyd sak yant ar arfwisg neu ddillad i amddiffyn yn erbyn y gelyn.

Pwy sy'n cymhwyso'r tatŵ sak yant

Os yn gynharach i gael tatŵ o'r fath roedd angen cael lefel uchel o ddatblygiad ysbrydol a chael ei gychwyn i grefydd Bwdhaeth, nawr gellir ei wneud mewn unrhyw salon.

Pobl sy'n ymarfer crefydd y Dwyrain ac sy'n ceisio sicrhau goleuedigaeth. Neu’r rhai sy’n hoffi themâu dwyreiniol ac eisiau dod yn rhan o’i ddiwylliant. Yn aml, daw tatŵ o'r fath yn ddewis pobl y mae eu proffesiwn yn gysylltiedig â pherygl.

Ystyr y tatŵ Sak Yant

Mae gan tatŵ Sak yant ystyr talisman a talisman pwerus sy'n dod â lwc dda ac yn helpu'r gwisgwr i newid ei hun. Yn ôl credoau, gall tatŵ o'r fath newid bywyd yn fawr a newid person yn fewnol y tu hwnt i gydnabyddiaeth.

Ond er mwyn iddo weithio, rhaid i berson gydymffurfio â nifer o ofynion:

  1. Arsylwi diweirdeb.
  2. Peidiwch â dwyn.
  3. Osgoi sylweddau meddwol.
  4. I fod yn onest.
  5. Peidiwch â lladd na niweidio.

Yn ogystal, mae tatŵ yn golygu cyflawni goleuedigaeth, moesoldeb uchel, doethineb, undod â phwerau uwch, meddyliau a bwriadau da.

Mwy ar y pwnc:  Lluniau o datŵs pypedau

Tatŵ Sak yant i ddynion

Mae dynion yn gwisgo tatŵ o'r fath er mwyn dod yn well: datblygu grym ewyllys, codi hunan-barch, heneiddio. Mae tatŵ yn helpu i ddringo'r ysgol yrfa a hunanddatblygiad personol.

Tatŵ Sak yant i ferched

Yn flaenorol, dim ond dynion a allai gymhwyso tatŵ o'r fath, ond nawr mae ar gael i fenywod hefyd. Maent yn helpu eu hunain gyda thatŵ o'r fath wrth ddod o hyd i gydbwysedd ysbrydol a doethineb benywaidd. Mae hefyd yn amddiffyn rhag cenfigennus ac yn ceisio niweidio pobl.

Lleoedd o tatŵs sak yant

Gall y tatŵ fod mor fawr, wedi'i gyflawni dros y cefn, y frest, y goes neu'r fraich gyfan.

Mor fach:

  • ar yr arddwrn;
  • ysgwydd;
  • gwddf.

 

Llun o datŵ Sak Yant ar ei ben

Llun o datŵ Sak Yant ar y corff

Llun o datŵ sudd saant ar ddwylo

Llun o datŵ sudd yant ar eich coesau

4.7/5 - (3 pleidlais)