» Ystyron tatŵ » Tatŵ realaeth

Tatŵ realaeth

Cynnwys:

Mae darlunio tatŵ mewn arddull realistig yn waith anodd iawn i arlunydd tatŵ. Y brif broblem yw bod y cyfeiriad hwn yn cynnwys trosglwyddo'r gwrthrych hwn neu'r gwrthrych hwnnw yn fwyaf realistig, ni all dechreuwr wneud hyn, felly mae'n well darganfod a yw person wedi gwneud tatŵs o'r fath cyn yr amser hwnnw.

Yn y bôn, mewn realaeth, defnyddir lluniadau o natur, pobl, anifeiliaid a phensaernïaeth, ac mae'r rhain yn bynciau eithaf helaeth, felly dim ond pan fydd delwedd benodol yn gofyn amdani yn uniongyrchol y mae oedran a rhyw yn ei chwarae.

Ystyr realaeth tatŵ

Mae yna sawl rheswm dros ddelwedd tatŵs o'r fath, ac maen nhw, wrth gwrs, yn dibynnu ar y patrwm cymhwysol:

Natur ac anifeiliaid

Mae person eisiau dangos ei bod yn bwysig iddo fod yn un gyda'r amgylchedd a'i drigolion ar ffurf anifeiliaid, adar a rhywogaethau eraill.

pensaernïaeth

Felly, gall y cludwr ddangos ei agwedd tuag at gelf, sy'n gysylltiedig yn bennaf â cherfluniau, ac efallai ag adeiladu tai ac adeiladau dibreswyl eraill, a all ddweud am y proffesiwn, er enghraifft, pensaer.

Man

Mae hwn yn bwnc eang iawn. Yn bennaf mae'n well ganddyn nhw lenwi portreadau o bobl sy'n agos at eu calonnau neu enwogion. Rhaid perfformio delwedd y person hwn mewn 3D er mwyn cyfleu manylion lleiaf yr wyneb a gwneud y lluniadau'n realistig. Gall hefyd fod yn ddelweddau anweddus o'r categori 18+.

Ble allwch chi gael realaeth tatŵ

Mae'n well gadael delwedd person ar y llaw, fel ar y rhan o'r corff sy'n cael ei gweld fwyaf, fel y gall pawb weld bod cariad at berthynas neu barch at berson enwog yn cael ei fynegi fel hyn.

Mwy ar y pwnc:  Ystyr y tatŵ salamander

Ond dylid darlunio pensaernïaeth, natur ac anifeiliaid yn dibynnu ar beth yn union mae person eisiau ei ddarlunio fel tatŵ ar ei gorff.

Llun o datŵ realaeth ar y pen

Llun o datŵ realaeth ar y corff

Llun o datŵ realaeth ar ddwylo

Llun o datŵ realaeth ar goesau