» Ystyron tatŵ » Tatŵ coeden

Tatŵ coeden

Cynnwys:

Tatŵ yn darlunio coeden. Pwy sy'n dewis tatŵs o'r fath, a beth yw eu hystyr.

Ystyr y tatŵ coeden

Mae'r goeden yn cael ei hystyried yn arwydd hynafol a phwerus. O bryd i'w gilydd, mae'r goedwig a'i choed sy'n byw ynddynt wedi dod yn gynghorwyr distaw i bobl. Mae ganddo ddoethineb a thawelwch oesol, felly bydd tatŵ o'r fath yn cael ei ystyried yn arwydd sy'n cydbwyso person ac yn mynegi ei awydd i archwilio'r amgylchedd newydd.

Bydd hefyd yn ei atgoffa o'r gwreiddiau a'r gorffennol, o ble aeth pawb eu ffordd, a bydd yn gwasanaethu fel talisman.

Y dehongliadau mwyaf cyffredin ac enwog o datŵ coeden: twf, gwelliant, cryfder, undod â natur, ffrwythlondeb, cylch aileni a marwolaeth, dod o hyd i gydbwysedd rhwng y cydrannau ysbrydol a chorfforol. Byddai elfennau coed unigol yn golygu:

 1. Y gefnffordd yw'r cryfder i wrthsefyll caledi ac anawsterau bywyd; gwytnwch a grym ewyllys.
 2. Mae canghennau'n barhaus, ar gau arnyn nhw eu hunain, yn gylch o ddechrau a diwedd, bywyd a marwolaeth.
 3. Gwreiddiau yw sylfaen a chof y gorffennol a wnaeth berson yr hyn ydyw.

Fodd bynnag, bydd y gwerth yn newid yn dibynnu ar ddelwedd coeden benodol. Er enghraifft:

 • Mae bambŵ yn symbol o ieuenctid a thwf cyflym.
 • Sbriws - ystyr iechyd, hirhoedledd ac ansymudedd.
 • Helyg - yn cynnwys tristwch a galar.
 • Mae derw yn ffynhonnell gyfoethog o gryfder a phwer.
 • Mae bedw yn goeden bur ac aberthol.

Tatŵ coed i ddynion

Mae dyn gyda chymorth tatŵ o'r fath yn dangos ei ewyllys annioddefol, ei anhyblygrwydd a'i deyrngarwch i'w syniadau, ei nodau a'i freuddwydion. Er mwyn dangos eu cryfder a'u cadernid, byddant yn cael eu cynorthwyo gan ddelweddau o dderw, ynn, masarn a choed cryf a chryf tebyg.

Mwy ar y pwnc:  Lluniau o dri tat tat

Gall dyn â math o bersonoliaeth amlochrog ac amlbwrpas ddarlunio coeden gyda changhennau wedi'u canghennu i bob cyfeiriad. Bydd hyn yn dynodi nid yn unig ei ystod eang o ddiddordebau, ond hefyd ei natur greadigol.

Tatŵ coed i ferched

Ar gyfer merched, mae tatŵ coeden yn mynegi diweirdeb, atyniad, harddwch. A rôl ffrwyth coeden mewn llun o'r fath yw pwysleisio swyddogaeth menyw fel mam ac hynafiad.

Gwerthoedd coed penodol:

 • Helyg - hyblygrwydd a gwytnwch yn wyneb anawsterau.
 • Bedw - diniweidrwydd a chynllunio ar gyfer y dyfodol.
 • Coeden afal - ieuenctid ac atyniad i'r ffrwythau gwaharddedig.
 • Henna - help i ddod o hyd i blentyn.

Dyluniadau tatŵs coed

Coeden bywyd yw'r cysylltiad rhwng dyn a duw, cylch parhaus o fywyd a marwolaeth.

Coeden â gwreiddiau - diysgogrwydd, cadernid.

Coeden ag adar yw ffynhonnell bywyd.

Mae coeden heb ddail yn ddechrau newydd, y gallu i adfywio.

Lleoedd o datŵio coeden

Mae tatŵs o'r fath yn edrych yn arbennig o hardd ar wyneb y croen, lle mae'r gwythiennau i'w gweld yn glir:

 • braich;
 • shin:
 • gwddf;
 • ysgwydd
 • frest;
 • yn ôl.

Llun o datŵ coeden ar ei ben

Llun o datŵ coeden ar y corff

Llun o datŵ coeden ar ei ddwylo

Llun o datŵ coeden ar y coesau

4.9/5 - (10 pleidlais)