» Ystyron tatŵ » Arglwyddes Calonnau

Arglwyddes Calonnau

Cynnwys:

Tatŵ gyda delwedd dynes o galonnau. Gadewch i ni edrych ar bwy sy'n cymhwyso'r tatŵs hyn a beth maen nhw'n ei olygu.

Ystyr tatŵ dynes y calonnau

Er gwaethaf y ffaith bod dynes y calonnau wedi dod i gymdeithas fodern o'r byd troseddol a gamblo, nawr nid oes ganddi gysylltiad uniongyrchol â nhw.

Mae gan ddehongli a dehongli ystyr gwahanol. Mae gwraig y calonnau, yn wahanol i siwtiau eraill, wedi'i chynysgaeddu â chymeriad meddalach a charedig. Gall wasanaethu fel talisman a helpu mewn materion cariad.

Nid yw ei gryfder mewn materion cardiau a gamblo yn eithriad: mae llunio'r cerdyn cywir yn nodwedd gref a defnyddiol.

Pwy sy'n gwneud tatŵ dynes y calonnau

Mae'r pŵer i ddenu'r person sy'n osgoi'ch holl sylw yn dod yn ddewis dwfn mewn natur gariad. Fel un o'r opsiynau, mae hi'n cael ei dewis fel arwydd o gariad angerddol tuag at rywun.

Ond mae gan ddehongliad arall ystyr hollol wahanol ac mae'n dod yn ddewis pobl sy'n dangos eu cariad at y rhyw arall, ac mae tatŵ o'r fath yn eu helpu i ennill mwy nag un galon o'r person maen nhw'n ei hoffi. Yn ychwanegol at ei swyn cariad, mae tatŵ dynes o galonnau yn boblogaidd gyda gwir gamblwyr oherwydd ei nodweddion cyfriniol.

Ers yr hen amser, mae cardiau wedi cael eu defnyddio i bennu tynged a thynged ddynol: mae pobl yn defnyddio tatŵs cardiau i ddangos eu di-ofn yn wyneb unrhyw droion o dynged a chynhyrfiadau bywyd.

Opsiynau ar gyfer cymhwyso tatŵ dynes o galonnau

Mae yna opsiynau du a gwyn a lliw. Fe'u rhennir yn fersiwn finimalaidd, pan mai dim ond arwydd cerdyn sy'n cael ei gymhwyso, neu ar ddelwedd merched, mewn amrywiol ddelweddau. Weithiau ar ffurf tatŵs pâr ar gyfer dyn a merch, cymhwysir brenin a dynes.

Lleoedd ar gyfer tatŵio dynes calonnau

Mae'r tatŵs hyn yn fach i ganolig eu maint. Felly, mae mwy o leoedd ar gyfer gwneud cais o gymharu ag eraill.

  • bysedd;
  • arddwrn;
  • gwddf;
  • yn ôl
  • ysgwydd
  • coesau.

Llun o datŵ o ddynes o galonnau ar ei phen

Llun o datŵ o ddynes o galonnau ar gorff

Llun o datŵ o ddynes o galonnau

Llun o datŵ dynes y calonnau ar ei choesau