» Ystyron tatŵ » Tatŵ haul du

Tatŵ haul du

Cynnwys:

I ddechrau, delwedd yr haul du yw un o'r arwyddion hynafol sydd wedi'u cysegru i Dduw. Mae'r arwydd solar hwn yn tarddu o ddiwylliant hynafol Slafaidd a Sgandinafia. Ar y dechrau, darlunnwyd yr haul du fel cylch, lle lleolwyd dwsin o rediadau. Fodd bynnag, yn fwy ac yn amlach y dyddiau hyn gallwch weld delweddau â steil sydd eisoes wedi gadael y canon.

Mae'n hysbys bod yr haul yn amulet pwerus sy'n amddiffyn rhag edrychiadau drwg, problemau a phob ysbryd drwg. Yn ôl credoau, mae'r luminary tywyll yn efaill tywyll i'n goleu arferol mewn byd arall - ym myd eneidiau marw, yr haul hwn sy'n goleuo'r ffordd ar gyfer crwydro ysbrydion.

Mae'r haul du hefyd yn gysylltiedig â dwyfoldeb Slafeg hynafol goleuni - Svarog. Credir mai ef oedd tad pob peth byw, yn ogystal â gof. Dyna pam mae'r symbol hwn yn dynodi undod â'n byd, gofod. Mae hefyd yn awgrymu hollalluogrwydd Duw.

Mae tatŵ yn darlunio haul du yn personoli cysylltiad ei berchennog â'i hynafiaid. Maen nhw'n dweud bod yr haul tywyll yn tynnu ei holl gelwyddau a phwyll oddi wrth yr enaid dynol, gan adael dim ond bwriadau diffuant, purdeb a diniweidrwydd. Gellir nodi y bydd tatŵ o'r fath yn helpu ei berchennog i ennill cydnabyddiaeth. Fodd bynnag, os yw'r cymhellion yn ddrwg, yna mae'r arwydd hwn yn cyfrannu at ddinistrio bywyd.

Ystyr y tatŵ haul du i ddynion

Mae tatŵ sy'n darlunio haul du yn personoli'r egwyddor wrywaidd, yr awydd am newid, ar gyfer datblygu personoliaeth. I ddynion, mae'r tatŵ hwn yn golygu:

 1. Rhyddid a'r awydd i ddechrau o'r dechrau (eithaf poblogaidd ymhlith dynion yn y ddalfa).
 2. Amddiffyn rhag edrychiadau drwg a chlecs.
 3. Gobeithio am ddyfodol disglair.
 4. Gweithgaredd a symud.
 5. Purdeb gwaed a rhagoriaeth hiliol (i'r Natsïaid).
 6. Yn perthyn i grŵp neo-baganaidd.
Mwy ar y pwnc:  Tatŵs ar yr amrannau

Ystyr y tatŵ haul du i ferched

Yn aml gellir dod o hyd i datŵ sy'n darlunio haul du ymhlith y rhyw deg. Yn aml, mae merched yn dewis yr opsiwn gyda'r lleuad ar y cyd â'r haul.

I ferched, mae'r tatŵ hwn yn symbol:

 • chwant am harddwch;
 • gobaith am lwyddiant a chymorth dwyfol;
 • amddiffyniad rhag ysbrydion a gelynion drwg;
 • gwireddu breuddwyd.

Lleoedd tatŵ haul du

Gellir gweld tatŵs haul du ar sawl rhan o'r corff:

 • ar y talcen - yn awgrymu presenoldeb trydydd llygad;
 • ar y frest, arddwrn, arddwrn, penelin neu fraich - yn symbol o aileni;
 • ar lafnau'r frest a'r ysgwydd - mae'r ddelwedd gyda'r lleuad yn dynodi undeb dwy egwyddor;
 • ar ysgwydd, breichiau a gwddf dyn - unigoliaeth;
 • ar ddwylo'r fenyw - mae delwedd yr haul gyda gwylanod yn hedfan yn dynodi ieuenctid coll;
 • ar y dwylo, y frest a'r ysgwyddau - yn dynodi awdurdod (ymhlith y rhai a oedd yn eistedd).

Llun o datŵ haul du ar ei ben

Llun o datŵ haul du ar y corff

Llun o datŵ haul du ar ddwylo

Llun o datŵ haul du ar eich coesau

4.5/5 - (11 pleidlais)