» Ystyron tatŵ » Tatŵ Aifft

Tatŵ Aifft

Cynnwys:

Mae'r wlad hon yn Affrica yn hysbys i bawb am ei hanialwch, pyramidiau, mytholeg, eitemau cartref hynafol, cerfluniau, duwiau. Dyma rai o'r delweddau mwyaf adnabyddadwy. Felly, mae pobl, waeth beth fo'u rhyw, yn aml yn dewis delweddau fel eu tatŵ.

Er yn yr hen Aifft, o'r blaen, roedd gan bob dosbarth (o lywodraethwyr i gaethweision) yr hawl i ddarlunio tatŵs penodol yn unig (po uchaf yw'r safle, y mwyaf o gyfleoedd). A hyd yn oed yn gynharach, dim ond menywod a gafodd y fraint hon, dim ond yn ddiweddarach y mabwysiadodd dynion y "tric" hwn.

Ystyr tatŵs yr Aifft

Mae ystyr tatŵs a wneir yn arddull yr Aifft yn dibynnu ar y dyluniad penodol. Er enghraifft:

 • y dduwies Isis, "yn gyfrifol" am aelwyd y teulu, plant a genedigaeth lwyddiannus. Yn fwy addas ar gyfer menywod;
 • dwyfoldeb Ra, yn bennaf ymhlith holl dduwdodau'r Aifft. Dewis rhagorol i arweinwyr a anwyd;
 • duw Set, duw rhyfel dinistriol. Yn addas ar gyfer pobl or-hunanhyderus, milwriaethus;
 • duwies Bastet, duwies harddwch. Yn golygu benyweidd-dra a chariad;
 • Anubis, dwyfoldeb adnabyddus yr Aifft, yr un â phen jackal. Yn pwyso calon yr ymadawedig fel barnwr;
 • Mamau. Yn y gorffennol, arferai pobl datŵio eu delwedd er mwyn dangos yr ystyr sy'n gysylltiedig ag atgyfodiad. Nawr dim ond zombie ydyw;
 • Pyramidiau. Y rhan fwyaf adnabyddadwy o'r Aifft. Maent yn gysylltiedig â dirgelwch penodol, enigma: roedd pobl yn aml yn gweld yno yn anesboniadwy, ym marn llawer - pethau cyfriniol, ond mae hyn yn annhebygol. Fodd bynnag, dyma un o'r delweddau y gofynnir amdanynt fwyaf ymhlith y rhai sydd eisiau tatŵ gyda rhywbeth Aifft;
 • Mae Llygad Horus yn symbol o iachâd;
 • Llygad Ra. Credir bod ganddo'r gallu i heddychu gelynion ac yn helpu mewn creadigrwydd;
 • Mae Croes Ankh yn symbol o amddiffyniad;
 • Frescoes. Fel yn achos mumau, nid oes iddynt unrhyw ystyr yn bennaf, dim ond os nad yw'n weledigaeth oddrychol o'r gwisgwr;
 • Hieroglyffau. Meddu ar yr ystyr sy'n cyfateb i'r sillafu (cyfieithu);
 • Scarab. Credir bod y chwilen hon yn gallu helpu i oresgyn anawsterau bywyd.
Mwy ar y pwnc:  Tatŵ planed

Ble yw'r lle gorau i gael tatŵs Aifft

Yn y rhan fwyaf o achosion, rhoddir delwedd yr Aifft ar y dwylo, yn aml ar ffurf llewys.

Ond mewn rhai achosion, mewn achosion o'r fath, er enghraifft, pan fydd angen dangos y duw mawreddog Anubis yn ei holl ogoniant, gellir ei stwffio ar ei gefn i ddangos ei imperiousness.

Llun o datŵs Aifft ar y corff

Llun o datŵs Aifft ar ddwylo

Llun o datŵs Aifft ar goesau

4.7/5 - (3 pleidlais)