» Ystyron tatŵ » Tatŵ Lunnitsa

Tatŵ Lunnitsa

Cynnwys:

Mae Lunnitsa bob amser yn cael ei ystyried yn symbol o'r rhyw fenywaidd yn unig. Mae'n eithaf rhyfedd deall mai menywod yn unig ddylai ei gymhwyso. Ar ben hynny, mae esotericyddion yn argymell defnyddio tatŵ o'r math hwn yn unig yn ystod y lleuad sy'n tyfu yn y cyfnod cilgant. Mae'r amulet hwn wedi'i gysegru i'r dduwies Mara, sy'n gyfrifol am ffrwythlondeb.

Mae gan datŵ Lunnitsa egni meddal iawn: ni all niweidio ei wisgwr. Dim ond newidiadau cadarnhaol y bydd hi'n dod â nhw i fywyd. Argymhellir defnyddio tat gan ddefnyddio lliwiau llachar, ond nid arlliwiau ymosodol. Er enghraifft, bydd yn well os yw'r tatŵ yn cael ei wneud mewn arlliwiau pinc, glas neu felyn.

Ystyr tatŵ Lunnitsa

Symbol o amulet benywaidd Slafaidd yn bennaf yw tatŵ ar ffurf Lunnitsa. Ond mae sawl ystyr arall i'r ffigur hwn:

 1. Bydd hi'n eich helpu chi i ddod o hyd i gariad, creu teulu cryf am nifer o flynyddoedd.
 2. I'r rhai sydd am feichiogi, gyda thatŵ o'r fath, bydd yn dod yn gyflymach ac yn mynd yn llawer haws na'r disgwyl.
 3. Wrth gwrs, bydd delwedd fenywaidd o'r fath yn helpu i ddatblygu greddf a gwella neu wella galluoedd clairvoyant.
 4. Mae hefyd yn helpu i gynnal ieuenctid ac yn meddalu anian anodd rhai menywod.
 5. Mae'n helpu i amddiffyn rhag fampirod ynni o amgylch.
 6. Mae'n arbennig o nodedig bod y tatŵ ar ffurf Lunnitsa tenau gyda dau gorn, wedi'i anelu at ddatblygu benyweidd-dra a gwella nodweddion meddal y gwisgwr.
 7. Ond mae delwedd y braster Lunnitsa yn awgrymu y gallwch chi hefyd dynnu symbolau hudol y tu mewn iddo, a fydd, heb os, ond yn gwella ei effaith.
 8. Mae'r Lunnitsa caeedig, lle mae'r pennau wedi'u cysylltu, yn dangos bod gan y cludwr weledigaeth Uniongred o fywyd, mae tatŵ o'r fath yn addas ar gyfer credinwyr.
 9. Os oes gan y cilgant 3 corn, mae'n golygu cysylltiad amseroedd - y gorffennol, y presennol a'r dyfodol.

Ble yw'r lle gorau i osod delwedd Lunnitsa

Mae angen i'r rhai sy'n penderfynu cael tatŵ o'r fath astudio pob math o'r ddelwedd hon yn fwy manwl. Oherwydd bod hon nid yn unig yn ddelwedd hardd, ond hefyd yn amulet sy'n cario priodweddau arbennig ac a all helpu i newid bywyd er gwell. Y peth gorau yw gwisgo'r patrwm ar:

 • ysgwydd dde;
 • arddwrn;
 • morddwyd.

Ni ddylai dynion wneud delwedd o Lunnitsa, y mae ei gyrn yn edrych i lawr.

Llun o datŵ lleuad ar y corff

Llun o datŵ lleuad ar ddwylo