» Ystyron tatŵ » Tatŵs Llychlynnaidd: symbolaeth Sgandinafiaid rhyfelgar

Tatŵs Llychlynnaidd: symbolaeth Sgandinafiaid rhyfelgar

Cynnwys:

Marciodd y bobloedd a oedd yn byw yng Ngogledd Ewrop eu cyrff â symbolau, a thrwy hynny bwysleisio rhinweddau amrywiol rhyfelwyr (cryfder, deheurwydd, dewrder). Teithiodd y bobl hyn lawer, gan sefydlu cysylltiadau masnach â gwledydd eraill.

Felly, nid yw'n syndod mai un o'r themâu tatŵ Llychlynnaidd mwyaf poblogaidd yw llongau: cofiwyd y Normaniaid mewn hanes am eu dewrder a'u cloch. Gan oresgyn cefnforoedd a moroedd, fe gyrhaeddon nhw lannau Gwlad yr Iâ, yr Ynys Las a Gogledd America.

Roedd gan y Llychlynwyr fytholeg a diwylliant cyfoethog iawn, sydd yn ddiweddar wedi dod yn fwy a mwy poblogaidd ymhlith cariadon paentio corff.

Efallai mai dyma'r prif reswm bod lluniau ar y corff sy'n darlunio symbolau'r Normaniaid yn cael eu gwneud ym mron pob parlwr tatŵ proffesiynol.

Lleiniau a symbolau tatŵs cenfigen

Mae'n anodd cyfleu ystyr y lluniadau a ddarluniodd y gogleddwyr ar eu cyrff yn gywir. Fodd bynnag, gellir pennu ystyr gyffredinol tatŵs Llychlynnaidd o hyd: mae'r tatŵs hyn yn pwysleisio rhinweddau dynol fel dewrder, dewrder, dewrder, ac ati.

Ymhlith y pynciau mwyaf poblogaidd:

  • lluniadau o longau, gan awgrymu cariad y Normaniaid am archwilio tiroedd digymar;
  • delweddau o ryfelwyr nerthol mewn arfwisg ag echelau a chleddyfau, gan bwysleisio cryfder a dewrder y Sgandinafiaid;
  • lluniau o'r Valkyrie yn codi rhyfelwyr wedi cwympo o faes y gad a'u hanfon i Valhalla.

Mae tatŵs Llychlynnaidd i'w cael yn aml ffigurau geometrig a symbolau. Y mwyaf cyffredin ohonynt yw swastikas, croesau, trionglau, damweiniau, yn ogystal ag amrywiol addurniadau, y mae'r lluniadau'n caffael uniondeb a chyflawnder iddynt.

Ble mae tatŵs pobloedd y gogledd wedi'u stwffio?

Un o'r opsiynau mwyaf cyffredin ar gyfer tatŵs modern ar thema Sgandinafia yw portread patrwm viking ar yr ysgwydd... Fel arfer, mae rhyfelwr yn cael ei ddarlunio gydag arf (cleddyf, bwyell), weithiau mewn arfwisg neu helmed ar ei ben... Gellir ategu'r lluniad ei hun gan swastika, patrwm cyfuchlin, ac ati.

Mae delweddau o longau hefyd yn boblogaidd iawn. Mae patrymau o'r fath yn cael eu cymhwyso amlaf i'r bol, y cefn neu'r fraich. Ond mae yna hefyd opsiynau lle mae'r tatŵ yn llifo'n gytûn o un rhan o'r corff i'r llall.

Gellir ategu tatŵ o'r fath â delweddau o adar, tonnau'r môr, ac ati. ac ati. Er mwyn creu effaith artistig gryfach, gall elfennau o liwiau coch, glas a lliwiau eraill fod yn bresennol yn y llun. Er enghraifft, awyr las a thonnau, a'r faner goch a gwyn draddodiadol Sgandinafiaid.

Dewis arall yw tatŵ sy'n darlunio pob math o angenfilod sy'n hysbys o fytholeg pobloedd y gogledd. Mae lluniad o'r fath mewn ffordd alegorïaidd, fel petai'n adlewyrchu pŵer a chryfder y Llychlynwyr. Yn ogystal, mae rhai cloddiadau archeolegol yn caniatáu inni ddod i'r casgliad bod y Normaniaid wedi addurno baneri eu llongau gyda lluniau o angenfilod, felly, yng nghyd-destun y plot gyda'r llong, bydd delwedd y bwystfil hefyd yn briodol.

A dim ond rhai o'r amrywiadau posib o symbolaeth y Sgandinafiaid rhyfelgar yw'r rhain! Mae'n bryd edrych ar rai enghreifftiau.

Llun o datŵ Llychlynnaidd ar y corff

Llun o datŵ viking wrth law