» Ystyron tatŵ » Tatŵ tawel

Tatŵ tawel

Cynnwys:

Mae yna bobl sy'n ymdrechu am rywbeth eithafol, egnïol, ond tawelwch hefyd y mae nifer fawr o bobl yn breuddwydio amdano. Ar unrhyw oedran, efallai y bydd rhywun eisiau peidio â chael ei aflonyddu, cael ei adael ar ei ben ei hun, ar ei ben ei hun gyda'i feddyliau, ni waeth a yw'n ddyn neu'n fenyw.

Ystyr symbol tatŵ llonyddwch

Mae yna lawer o symbolau ar gyfer llonyddwch, anifeiliaid a phlanhigion yn bennaf, ond mae yna eithriadau.

Anifeiliaid

  1. Salamander. Credai pobl a arferai astudio'r "wyddoniaeth" boblogaidd iawn, alcemi, fod gan y madfall hon yr un gallu i buro unrhyw beth fel tân a brwmstan;
  2. Crwban (gan gynnwys y crwban Polynesaidd). Mae llawer wedi gweld yr anifail hwn o leiaf mewn lluniau a fideos. Sut mae'n symud yn araf. Mae'r crwban wedi'i amddiffyn gan gragen rhag bygythiadau allanol, yn y rhan fwyaf o achosion mae'n dawel;
  3. Panda. Mae'r bwystfil hwn hefyd yn hysbys i lawer. Nid yw'n hoffi symud llawer, mae'n hoffi gorwedd mwy, gan gnoi ar y gangen nesaf o bambŵ;
  4. Mae'r eliffant hefyd yn anifail araf, mae'n gryf ac nid yw'n ofni bygythiadau o'r tu allan, mae'n dawel, nid oes ganddo ddim i'w ofni, ac nid oes unman i ruthro;
  5. Mae ceffyl yn rhedwr sy'n gallu teithio'n bell, yn teimlo'n ddigynnwrf: prin y gall ddod yn ddioddefwr rhywun ar gyflymder mor gyflym.

Planhigion

Lili. Mae'r blodyn hwn yn ddi-hid ar lili ddŵr sy'n tyfu yn y llyn a dim ond tonnau prin iawn a grëir gan y gwynt, anifeiliaid neu hyd yn oed bobl sy'n gallu tarfu arno.

Eitemau

Daliwr Breuddwydion. Mae'r briodoledd hon yn helpu pobl pan fydd ganddynt freuddwydion drwg, mae'n eu "dal" ac yn caniatáu i berson fod yn bwyllog.

Mwy ar y pwnc:  Tatŵ seren anhrefn

Ble yw'r lle gorau i osod symbol tatŵ o dawelwch

Dylid cymhwyso symbolau o'r fath i'r rhan o'r corff lle rydych chi eisiau. Ydych chi am ei ddangos i bawb? Yna mae'n well taro ar y fraich neu'r gwddf. Ac os yw rhywun eisiau cuddio tatŵ o'r fath, yna'r dewis gorau yw'r frest, asgwrn y coler, yn ôl.

Llun o symbol tatŵ o dawelwch ar y pen

Llun o symbol tatŵ o dawelwch ar y corff

Llun o symbol tatŵ o dawelwch ar y dwylo

Llun o symbol tatŵ o dawelwch ar y coesau

4.6/5 - (9 pleidlais)