» Ystyron tatŵ » Tatŵ Marwol Hallows

Tatŵ Marwol Hallows

Cynnwys:

Ymddangosodd yr arwydd hwn o gyfres o lyfrau am Harry Potter, sef o'r 7 llyfr diwethaf. Mae'r stori o'r llyfr yn dweud bod tri gwrthrych hudol, wedi'u cynysgaeddu â phwerau anghyffredin, wedi'u geni unwaith. Fe'u cyflwynwyd, trwy farwolaeth ei hun, i dri brawd am eu dyfeisgarwch. Blaenor - ffon henuriad i drechu ei wrthwynebydd. Mae'r un canol yn garreg o atgyfodiad, ar gyfer dychwelyd i fywyd yr annwyl. Mae'r ieuengaf yn gwisgo clogyn anweledig.

Ond cosbodd marwolaeth y ddau frawd cyntaf am eu dyheadau hunanol. Lladdwyd yr hynaf gan leidr, a bu farw’r un canol ar ei ben ei hun pan na allai atgyfodi’r ferch.

Ystyr tatŵ y Deathly Hallows

Mae tatŵ o'r fath yn cymryd ystyr tri gwrthrych: ffon yw llinell fertigol, carreg atgyfodiad yw cylch, mae triongl yn fater sydd hyd yn oed yn cuddio rhag marwolaeth.

Gellir dychmygu'r ffon yn rym afresymol, y bydd yn rhaid i chi dalu amdano yn ddiweddarach. Gallant drechu unrhyw wrthwynebydd, ond bydd y pŵer a enillir yn denu sylw gelynion sydd am ei gymryd trwy rym neu gyfrwys. Mewn bywyd, gellir cymharu hyn â phan fydd person, ar ôl cyflawni llawer mewn bywyd, yn dod yn wrthrych i feirniaid a drwg-ymosodwyr ymosod arno.

Gellir dynodi carreg yr atgyfodiad fel y gallu i wella ar ôl yr ergydion o dynged a dderbyniwyd ac o'r profiad. Ond yn union fel mewn stori dylwyth teg, yn lle person, dim ond ysbryd a gafodd ei atgyfodi, felly mewn bywyd ar ôl y profiad, mae person yn cael ei adael ag ysbryd o atgofion a chlwyfau meddyliol sy'n codi yn lle'r wladwriaeth arferol flaenorol.

Y clogyn anweledig oedd y dewis craffaf a mwyaf llwyddiannus. Cynorthwyodd ei berchennog i osgoi tynged drist ei frodyr. Felly, gellir ei gymharu â ffordd resymol o feddwl, cyfrinachedd, lwc.

Tatŵs Deathly Hallows i ddynion a menywod

Mae'r tatŵ hwn yn boblogaidd yn bennaf ymhlith cefnogwyr cyfres Harry Potter. Bydd yn gweithio'n dda i fechgyn a merched.

Opsiynau tatŵs Deathly Hallows

Cyfunir y ddelwedd hon â chynrychiolydd arall o'r bydysawd gwych - Phoenix. Fe'i cymhwysir fel cefndir y prif lun, ac mae'n dwyn ystyr bywyd tragwyddol ac aileni. Weithiau maen nhw'n ychwanegu llun o dylluan i'r Deathly Hallows, sy'n dod ag anturiaethau a straeon diddorol yn fyw.

Lleoedd tatŵs Deathly Hallows

Nid oes gan datŵ o'r fath ddimensiynau mawr, felly mae mewn lleoliad da ar unrhyw ran o'r corff:

  • yn ôl
  • gwddf;
  • dwylo
  • frest;
  • coesau.

Llun o datŵ y Deathly Hallows ar y pen

Llun o datŵ y Deathly Hallows ar y corff

Llun o datŵ y Deathly Hallows wrth law

Lluniau o'r tatŵ Deathly Hallows ar goesau