» Ystyron tatŵ » Tatŵ anarchiaeth

Tatŵ anarchiaeth

Cynnwys:

Daw'r gair anarchiaeth o'r iaith Roeg ac mae'n golygu annibyniaeth, nid ymsuddiant, anarchiaeth. Yn ei ffurf fodern, mae wedi dod yn fath o fynegiant yn erbyn y system wleidyddol. Fodd bynnag, yn Rwsia roedd yn gysylltiedig â phlaid wleidyddol dros 100 mlynedd yn ôl. Anarchiaeth oedd ei harwyddair - dyma fam urdd. Mae'r ymadrodd hwn i'w gael o hyd yn niwylliant pync Rwseg.

Yng nghymdeithas y Gorllewin, mae'r arwydd o anarchiaeth wedi dod yn eang diolch i fandiau roc. Yn eu profion, fe wnaethant fynegi protest yn erbyn polisi sinigaidd pob gwlad, pan nad yw unigolyn yn unigol yn golygu dim i'r wladwriaeth, ond dim ond y gymdeithas gyfan sydd â gwerth.

Ystyr tatŵ anarchiaeth

Gwrthwynebiad ac anghytundeb â'r system wleidyddol. Gwadu defnyddioldeb gwleidyddion elitaidd sydd wedi bod mewn swyddi arweinyddiaeth ers cenedlaethau. Cymryd rhan yn yr isddiwylliant: pyncs, rocwyr, beicwyr. Mynegiant o frwydr a gwrthdaro â systemau a gwerthoedd llonydd.

Pwy sy'n dewis tatŵ anarchiaeth

Pobl sy'n dueddol o hunanfynegiant ac sydd â'u barn eu hunain am bethau. A hefyd gerddorion, er enghraifft, Mikhail Gorshnev, sy'n dangos eu brwydr yn erbyn system sydd wedi pydru, anhrefn ac ansefydlogrwydd.

Tatŵ anarchiaeth i ddynion

Mae dynion fel hyn yn dangos eu safle gweithredol yn erbyn pŵer, mynegiant agored o'u barn, trosglwyddo a mabwysiadu credoau newydd, y frwydr yn erbyn labeli, rhyddid personol a glynu wrth eu credoau.

Tatŵ anarchiaeth i ferched

Mae merched sydd â thatŵs o'r fath yn dangos nad oes ganddyn nhw ragfarnau hynafol a hen ffasiwn, natur annibynnol a rhydd, safle bywyd egnïol.

Dyluniadau tatŵs anarchiaeth

Wrth gwrs, yr opsiwn mwyaf cyffredin ac enfawr yw'r llythyren A, wedi'i ffinio â chylch. Ond gellir ychwanegu arfau atynt sy'n dangos gwrthdroadau rhyfelgar anghytuno, penglog, esgyrn.

Mannau o anarchiaeth tatŵio

Fel rheol, nid oes ganddo ofyniad penodol ar gyfer y lleoliad, a gallwch chi lenwi lle bynnag y mynnwch:

  • Coesau;
  • Yn ôl;
  • Gwddf;
  • Cist;
  • Ysgwydd.

Llun o datŵ anarchiaeth ar y pen

Llun o datŵ anarchiaeth ar y corff

Llun o datŵ anarchiaeth ar ddwylo

Llun o datŵ anarchiaeth ar goesau