» Ystyron tatŵ » Tatŵ tri thriongl

Tatŵ tri thriongl

Cynnwys:

Mae'r diwydiant celf corff wedi tyfu i raddfa fawr, nawr mae'n anodd dewis y tatŵ cywir o'r màs hwn. Llawer o arddulliau: o leiafswm i bortreadau ffotograffig cywrain; meintiau amrywiol: o arysgrif fach ar phalancs y bys, i datŵ ar y cefn cyfan; llawer o opsiynau ar gyfer llenwi: du a gwyn, clasurol neu wedi'u lliwio'n llawn.

Er mwyn ei gwneud hi'n haws codi a phenderfynu a oes angen tatŵ o dri thriongl arnoch chi, darllenwch y deunydd isod.

Ystyr y tatŵ tri thriongl

Mae'r triongl yn gyfuniad o'r tri sylwedd amlycaf yn y byd, mae'n driad mewn rhai crefyddau, ac mewn eraill mae'n drindod sanctaidd. Yn aml, dehonglir tri phwnc fel:

 • Daear;
 • Sky;
 • Teulu.

Felly, mae cyfuniad o'r fath yn golygu cydbwysedd ysbrydol a thwyll y gwisgwr. Mae symbolaeth ddyfnach yn golygu cylcholrwydd a symudiad parhaus. Mae rhywun sydd â thatŵ o'r fath yn deall mor ffyrnig ei fywyd, na ellir goresgyn ei gwrs, ei drefn na'i gyfraith. Wrth i gloc glwyfo unwaith, maen nhw'n rhedeg eu cwrs nes iddyn nhw orffen eu taith.

Ystyr y tatŵ tri thriongl i ddynion

Ar gyfer y rhyw gryfach, mae trionglau isosgeles yn cael eu darlunio â'u fertigau tuag i fyny ac yn arwydd o'r egwyddor wrywaidd a dwyfol.

 1. Triongl - rolau teuluol: pen, gwddf, cenedlaethau'r dyfodol.
 2. Y triongl yw cwrs bywyd: genedigaeth, bywyd, diwedd y llwybr.
 3. Triongl - tri pharamedr ansawdd i ddynion: deallusrwydd, harddwch, cryfder.

Ystyr y tatŵ tair triongl i ferched

Ar gyfer merched, cymhwysir trionglau gyda'r domen i fyny ac mae iddynt ystyr ffrwythlondeb, doethineb a natur fenywaidd.

 1. Triongl o dri yw llwybr bywyd bodolaeth: plentyndod, ieuenctid, henaint.
 2. Triongl o dri - tri yn deulu: mam, tad, plentyn.
 3. Mae'r triongl o dri yn gydbwysedd rhwng harddwch y tu mewn a'r tu allan, yn ogystal â gyda grym ewyllys.
Mwy ar y pwnc:  Amrywiaeth o ddewis o datŵ jiraff

Tri opsiwn tatŵ triongl

Os ychwanegir delwedd y llygad at y triongl, yna mae'n caffael symbolaeth meddwl rhydd, cydraddoldeb, annibyniaeth. Trwy ychwanegu cylch i du mewn y triongl, crëir ystyr deallusrwydd uwch.

Lleoedd tatŵio tri thriongl

Mae tatŵ tri thriongl yn ddelwedd fach a chryno, felly mae'n well ei gymhwyso ar ardal fach agored:

 • arddwrn;
 • ysgwydd
 • gwddf;
 • braich.

Llun o datŵ o dair triongl ar y pen

Llun o datŵ o dri thriongl ar y corff

Llun o datŵ o dair triongl ar y dwylo

Llun o datŵ o dair triongl ar y coesau

4.7/5 - (3 pleidlais)