» Ystyron tatŵ » Lluniau a brasluniau o batrymau tatŵ

Lluniau a brasluniau o batrymau tatŵ

Cynnwys:

Y tro hwn rydyn ni am ddangos ein casgliad o batrymau. Pam mae'n well gan lawer o bobl y ffordd hon o addurno'r corff? Mae'n debyg am sawl rheswm.

Yn gyntaf, heb os, mae gan hyn ei estheteg ei hun. Bydd du bob amser yn parhau i fod y lliw mwyaf chwaethus.

Yn ail, mae patrymau bob amser yn ddirgelwch, yn fath o hud, ac ni all pawb ddyfalu ei ystyr.

Yn drydydd, maent yn pwysleisio geometreg, cymesuredd y corff dynol. Dyma estheteg ffurfiau syml, a all weithiau fod yn fwy trawiadol na phaentiad realistig o ansawdd uchel.

Gall y patrwm ddarlunio silwét rhyw greadur go iawn, er enghraifft, anifail neu aderyn, neu, i'r gwrthwyneb, fod yn haniaethol ac anhrefnus. Beth bynnag, bydd lluniad wedi'i ddewis yn dda yn swyno'r llygad am weddill eich oes.

Os ydych chi'n hoff o batrymau, rydym yn argymell darllen amdanynt arddull gwaith du, sydd wedi'i ddylunio yn yr arddull hon, a hefyd gweld oriel o datŵs mewn arddull polynesaiddlle mae gan bob cyrl ei ystyr ei hun.

Ac yn awr, yn ôl traddodiad, ein casgliad o luniau a brasluniau o datŵs gyda phatrymau!

Llun o ddyluniadau tatŵ ar y pen

Llun o batrymau tatŵ ar y corff

Llun o ddyluniadau tatŵ ar y fraich

Llun o batrymau tatŵ ar y goes