» Ystyron tatŵ » Lluniau o dri tat tat

Lluniau o dri tat tat

Cynnwys:

Mae tatŵ o'r fath yn cael ei wisgo gan bobl dawel sydd wedi arfer tan-ddweud neu ddal rhywbeth yn ôl.

Fel mewn llenyddiaeth, mae'r elipsis yn arwydd o dawelwch, felly mewn tatŵ mae'n cario'r un ystyr.

Os yw'r tatŵ mewn man amlwg - yr arddwrn, y fraich - yna mae'r person, fel petai, yn hysbysu ymlaen llaw na chaiff ddweud rhywbeth ei hun nes y gofynnir iddo'n uniongyrchol. Efallai ei fod jyst yn swil neu'n ofni cael ei farnu.

Ond os yw'r tatŵ ei hun mewn man cudd, er enghraifft, ar gefn y pen neu ar yr asennau, gall hyn olygu y bydd person yn cuddio gwybodaeth yn fwriadol, yn cuddio, yn cuddio rhywbeth pwysig hyd yn oed oddi wrth y bobl agosaf.

Llun o datŵ tri dot ar ei ben

Llun o datŵ tri dot ar y corff

Llun o datŵ tri dot wrth law

Llun o datŵ tri dot ar ei goes