» Ystyron tatŵ » Tatŵ trident

Tatŵ trident

Cynnwys:

Y trident yw'r symbol mwyaf cyffredin o bŵer dros wyneb y môr, yn ogystal â phriodoledd anweledig y duwiau Poseidon a Neifion. Mae'r trident yn gysylltiedig â storm fellt a tharanau. Mae'n dynodi tair tafod danllyd. Yn ogystal, gall delwedd o'r fath olygu amser y gorffennol, y presennol a'r dyfodol.

Ystyr tatŵ trident

Mae'r ffydd Uniongred yn defnyddio'r trident fel Symbol y Drindodyn ogystal ag arf yn nwylo Satan. Mae Satan â thrident yn golygu'r un peth â ffigwr alegorïaidd marwolaeth â thrawst. Yn India, mae trishula yn gweithredu fel dewis arall yn lle'r trident, sy'n arf Shiva... Mae hi'n tynnu sylw at dri rhinwedd y duw hwn: creu, cadw a dinistrio.

Mewn Bwdhaeth, mae delwedd trident yn golygu tair trysor y Bwdha. Mae'r ddelwedd yn symbol o nefoedd fflam forwyn, yn ogystal ag arwydd o ddinistrio tri gwenwyn: dicter, awydd a diogi. Yn Tsieina, mae'r trident yn cynrychioli cryfder a phwer.

Ystyr tatŵ trident

Yn seiliedig ar yr uchod, gallwn ddod i'r casgliad bod ystyr tatŵ trident yn symbol o bŵer a rhagoriaeth dros eraill. Daeth y tatŵ trident atom o'r hen amser. Gan ddewis tatŵ o'r fath, dylai person fod yn ymwybodol nad llun cyffredin yn unig mo hwn, ond arwyddlun go iawn a all ddylanwadu ar ei dynged yn y dyfodol.

Sut i ddewis y lle iawn ar gyfer tatŵ?

Os penderfynwch addurno'ch corff gyda delwedd trident, yna, yn gyntaf oll, mae angen i chi ddewis y lle iawn a braslunio. Yn y bôn, gellir rhoi tatŵ trident ar unrhyw ran o'r corff. Mae'r cyfan yn dibynnu ar faint y ddelwedd a'i nodweddion unigryw. Er mwyn i'r tatŵ trident beidio ag edrych yn ddiflas ac yn chwerthinllyd, mae angen ei addurno hefyd. Wel, er enghraifft, yn yr Wcrain ar hyn o bryd mae'n ffasiynol iawn gwneud tatŵ gyda delwedd trident a'i ategu gydag addurniadau cenedlaethol.

Mwy ar y pwnc:  Ystyr tatŵ pluen

Llun o datŵ trident ar y corff

Llun o datŵ trident ar y fraich

Llun o datŵ trident ar y pen

5/5 - (8 pleidlais)