» Ystyron tatŵ » Ystyr y tatŵ triongl

Ystyr y tatŵ triongl

Cynnwys:

Yn ôl Plato, mae'r triongl yn sefyll natur fuddugoliaethus ein byd: Y Ddaear, Nefoedd a Dyn, yn ogystal â theulu (mam, tad, plentyn).

Mae ymlynwyr Bwdhaeth yn gweld yn y triongl fflam bur a llachar, Cristnogion - y Drindod Sanctaidd, yr Eifftiaid - y Triad. Y triongl yw'r symbol mwyaf hynafol sydd ar gael. Credir bod tair llinell gysylltiedig yn un o luniau ystyrlon cyntaf y person cyntaf.

Heddiw, mae gan tatŵ gyda delwedd triongl lawer o ystyron. Ar gorff dynes ifanc, mae patrwm o'r fath yn dynodi tri chylch bywyd: glasoed, aeddfedrwydd a henaint.

I ddyn, mae gan y triongl ystyr gwahanol, sydd hefyd yn cyfuno tair cydran: cryfder corfforol ac ysbrydol, doethineb a harddwch.

Yn aml, mae newydd-anedig yn dewis llun gyda delwedd triongl. Yn yr achos hwn, yn ôl Plato, mae'n symbol o deulu cryf. Mae'n ymddangos bod pobl ifanc yn selio'r bondiau ag edau symbolaidd arall.

Mae rhywun sy'n tueddu i resymu athronyddol yn aml yn gweld symbol mewn triongl undod meddwl, corff ac enaid anfarwol, neu natur gylchol bywyd daearol. Os ydym yn ystyried y tatŵ hwn o'r safbwynt hwn, yna mae'n berffaith i bawb sy'n ystyried ei hun yn bersonoliaeth sefydledig sydd wedi'i datblygu'n gytûn.

Mae yna lawer o wahanol siapiau triongl. Gellir lleihau neu gynyddu corneli’r sylfaen. Mewn rhai lluniau, mae'n ymddangos bod y brig yn hirgul, mewn eraill mae ychydig yn wastad. Fodd bynnag, o gofio bod ystyr y ddelwedd yn yr achos hwn yn broblemus i'w egluro, anaml iawn y dangosir yr amrywiadau hyn.

Ond mae'r triongl isosgeles yn boblogaidd iawn. Weithiau mae'n cael ei ddarlunio gyda'i ben i lawr. Mae hwn yn opsiwn i fenywod, gan fod ganddo ynganiad overtones rhywiol - yn ôl Indiaid Maya, mae'r brig yn debyg i "driongl" yn yr abdomen isaf, y man lle mae'r organau cenhedlu benywaidd.

Mae triongl o fewn sgwâr yn ddau wrthwynebiad (materol ac ysbrydol, daearol a nefol), sydd, serch hynny, yn cyfuno'n gytûn â'i gilydd. Wedi'i ddarganfod mewn diwylliant modern a thatŵ ar ffurf tri thriongl cysylltiedig. Mae hyn yn golygu iechyd da ac ysbryd cryf. Weithiau mae'r triongl yn cael ei ddarlunio mewn lliw ac yn cael ei ystyried yn "symbol personol" person.

Ble i osod y tatŵ

Nid yw lluniadu triongl, fel rheol, yn cymryd llawer o le ar y corff. Mae'n well gan ferched "stwffio" tat ar y blaenau neu ar y cefn rhwng y llafnau ysgwydd, sy'n edrych yn fenywaidd a dirgel. Mae dynion yn gosod y patrwm ar eu dwylo, neu ar y blaenau.

Llun o datŵ triongl ar y corff

Llun o datŵ triongl ar y fraich