» Ystyron tatŵ » Ystyr y tatŵ teigr

Ystyr y tatŵ teigr

Cynnwys:

Mae astudio lluniadau waliau ogofâu pobl hynafol ac astudiaethau diweddarach wedi profi bod tyllu gwahanol rannau o'r corff bob amser a chymhwyso lluniadau ar gyrff pobl.

Roedd ganddo ei ystyr a'i gymeriad arbennig ei hun. Roedd plotiau'r lluniadau'n wahanol, roedd iddynt eu hystyr eu hunain, roedd gan bob llwyth leiniau penodol ar gyfer pob achlysur.

Cyn yr helfa, tynnwyd llinellau a oedd yn cynyddu dewrder, cryfder, cyfrwys a dewrder yr helwyr.

Cyn y briodas, roedd delweddau arbennig yn cael eu paentio ar gyrff menywod fel y byddent yn ufudd, yn ffyddlon ac yn gallu cael plant mewn priodas. Rhoddwyd lle arbennig i gychwyn bachgen yn ddyn. Ynghyd â'r broses hon roedd tatŵ arbennig ar y corff.

Mae'r teigr yn anifail cryf, hardd a rhad ac am ddim. Mae ei fawredd a'i allu yn rhagorol. Mae'n sylwgar, yn gyfrwys ac yn benderfynol. Mae anifeiliaid eraill yn ei ofni a'i barchu. Yng ngerddi roedd llawer o deigrod aristocrataidd cyfoethog yn byw, yn arwydd o ddewrder a rhagoriaeth.

Tatŵ grin teigr

Yn niwylliant y Dwyrain, mae pob anifail, carreg, planed yn personoli gwahanol gysyniadau haniaethol sy'n effeithio'n fawr ar fywyd ac ymddygiad dynol. Mae'r teigr yn personoli'r egwyddor wrywaidd, daw ei gryfder o'r lleuad a'r haul. Mae gan ystyr y tatŵ teigr lawer i'w wneud â'r ffaith hon.

Yn yr horosgop dwyreiniol, mae'r teigr yn symbol o rinweddau fel cryfder, gweithgaredd ac arweinyddiaeth, dewrder a dewrder. Fodd bynnag, mae person a anwyd o dan yr arwydd hwn fel arfer yn dymer boeth ac yn fyrbwyll.

Yn horosgop Japan, mae'r teigr yn arwydd o ogoniant, buddugoliaeth, arwriaeth. Dyn yn dewis arwydd teigr ar gyfer tatŵ, yn dangos ei natur rydd... Mae cerfluniau o deigr yn bresennol wrth gatiau llawer o strwythurau hynafol sydd wedi dod i lawr atom, ar arfbais a thariannau amddiffynnol rhyfelwyr hynafol, gan awgrymu amddiffyniad, cryfder a di-ofn. Pan dorrwyd tarian rhyfelwr, fe'i hystyriwyd yn arwydd gwael a gallai arwain at drechu.

Safleoedd tatŵ teigr

Os yw tatŵ teigr ar y cefn yn cynnwys ceg agored a pawen estynedig gyda chrafangau, gall hyn nodi natur ymosodol y perchennog. Gwneir delwedd o'r fath yn fwyaf cyfleus ar y cefn neu'r frest, gan y dylai'r llun fod yn swmpus.

Ym mytholeg India, mae'r teigr yn cyfateb i ddoethineb a thawelwch. Mae'n crwydro'r jyngl ac yn dangos ei oruchafiaeth.

Nid yw hyn yn syniad drwg i datŵ gyda theigr ar ei ysgwydd: bwystfil pwyllog a syfrdanol, yn barod i ruthro i ysglyfaethu ar unrhyw foment.

Mae merched yn amlach yn dewis yr opsiwn o datŵ teigr ar y glun. Ym mytholeg gwledydd y Dwyrain, mae'r bwystfil benywaidd yn personoli mamolaeth, llonyddwch, amddiffyn yr aelwyd a doethineb, a chyda cheg agored - angerdd, gwaed poeth, fflam yn yr enaid. Tonau melyn, aur a du sy'n dominyddu'r llun.

Gellir gweld llun o datŵ teigr yng nghatalog unrhyw barlwr tatŵ, dyma un o'r pynciau mwyaf poblogaidd ymhlith cariadon paentio corff. Rydym yn cynnig ein casgliad i chi!

Llun o datŵ teigr ar y corff

Llun o datŵ teigr ar ei ddwylo

Llun o datŵ teigr ar ei goes