» Ystyron tatŵ » Tatŵ ysgall yn golygu

Tatŵ ysgall yn golygu

Cynnwys:

Mae ysgall yn blanhigyn sydd â symbolaeth wahanol mewn gwahanol ddiwylliannau. Er enghraifft, symbol o'r Alban yw'r ysgall. Yn ôl y chwedlau, mae gan y blodyn hynod hwn gymeriad hynod ymladdgar. Ac mae ei enw'n awgrymu bod y planhigyn yn gallu ymladd nid yn unig â phobl, ond hefyd ag ysbrydion drwg! Dyna pam mae tatŵ ysgallen yn cael ei ystyried yn daliwr yn erbyn y llygad drwg, y difrod a meddyliau drwg pobl eraill.

Ond yn y diwylliant Cristnogol (lle nad yw milwriaeth yn cael ei anrhydeddu, oherwydd gostyngeiddrwydd yw delfryd y Cristion), mae ysgall yn golygu pechod a'r tristwch cysylltiedig. Fodd bynnag, oddi wrtho y cafodd coron Iesu ei gwehyddu, ac felly gall y planhigyn symboleiddio poenydio Crist.

Mae Thistle yn cynghori rhybudd

Gall paentiad o ysgall symboleiddio trylwyredd a chadernid... Mae tatŵ ysgall yn rhybuddio eraill a'r perchennog ei hun. Cynghorir y rhai cyntaf i fod yn ofalus, oherwydd arwyddair Urdd yr Ysgallen yn yr Alban yw: "Ni fydd unrhyw un yn fy ngwylltio â charedigrwydd." Ond ni ddylai perchennog y tatŵ ei hun gymryd rhan mewn gweithredoedd amheus ac anonest, oherwydd mae'n anochel y cânt eu cosbi.

Lleoliadau tatŵ ysgall

Mae ysgall ar datŵ yn ddatrysiad llachar ac anghyffredin. Ar ben hynny, gallwch chi sgorio bron unrhyw ran o'r corff! Tyfwch ysgall ar fraich neu goes. Bydd yn edrych yn arbennig o gain ar hyd yr asgwrn cefn. Mae arbenigwyr yn cynghori dewis tatŵ lliw: mae blodyn porffor cyfoethog yn cael ei goroni â choesau elastig gwyrdd tywyll.

Llun o datŵ ysgallen ar y corff

Llun o datŵ ysgallen ar y fraich

Llun o datŵ ysgallen ar y goes

4.7/5 - (10 pleidlais)