» Ystyron tatŵ » Tatŵ Lioness

Tatŵ Lioness

Cynnwys:

Yn yr erthygl hon, byddwn yn ystyried ystyr tatŵ llewnder.

Pwy sydd amlaf yn cael tatŵs llewnder?

Yn fwyaf aml, mae merched neu ferched yn cael tatŵ gyda llewder, gan fod yr anifail hwn ei hun yn falch, yn fyrbwyll. Nid yw'r llewder byth yn rhoi'r gorau iddi, mae hi bob amser yn barod i amddiffyn ei phlant, mae hi'n fawreddog fel brenhines.
Mae dynion neu fechgyn fel arfer yn stwffio llewod. Mae Leo yn anifail cryf iawn, nid am ddim y mae'n cael ei alw'n frenin bwystfilod, ac mae'n ymddangos i mi fod dynion yn teimlo'n gryfach ac yn fwy dewr gyda'r tatŵ hwn.

Beth mae tatŵ llewnder yn ei olygu i ddyn?

I ddyn, mae tatŵ llewnder yn golygu bod ganddo wraig, yn y teulu hwn mae cydbwysedd bob amser, mae ganddyn nhw ddiddordebau tebyg a chydraddoldeb. Ystyron eraill tatŵs i ddynion:

 1. Parch at eich gwraig eich hun.
 2. Y gallu i sefyll dros eich merch.
 3. Balchder.
 4. Dewrder.
 5. Doethineb.

Yn bennaf oll, mae tatŵ llew yn gweddu i ddyn, mae llew yn golygu dewrder, cryfder gwrywaidd, doethineb, os yw llew rhuo, yna ymddygiad ymosodol yw hwn sy'n ei wneud yn gryfach.
Mae dynion amlaf yn dewis arlliwiau du a gwyn.

Beth mae tatŵ llewnder yn ei olygu i fenyw?

Mae menywod yn dewis y llun hwn oherwydd ei fod yn dynodi mamolaeth, balchder ac ysglyfaethwr. Hynny yw, yn union y nodweddion hynny sy'n gynhenid ​​mewn llewnder. Mae'n hysbys mai'r fenyw sy'n magu bwyd ac yn magu'r ifanc yn y balchder.
Felly, mae'n ymddangos bod menyw â thatŵ llewnder yn dangos y gall hi sefyll dros ei hun bob amser, mae cymaint o gryfder ynddo, yn ogystal ag anwyldeb a chariad.
Mae ystyr delwedd o'r fath ar gorff benywaidd fel a ganlyn:

 • y gallu i amddiffyn eich hun;
 • mawredd;
 • benyweidd-dra;
 • cariad at blant;
 • mamolaeth;
 • hyder;
 • annibyniaeth.
Mwy ar y pwnc:  Lluniau o datŵs boch

Gall tatŵ ddynodi benyweidd-dra, oherwydd y tu ôl i bob llewder cryf, mae merch fregus yn cuddio sydd eisiau amddiffyniad, cariad, hunan-barch a chefnogaeth.

Pa opsiwn ddylech chi ei ddewis?

Mae yna lawer o opsiynau ar gyfer llewod a llewod, o datŵ du a gwyn i rai lliwgar llachar. Mae'n well gan rai pobl datŵ syml sy'n darlunio llewder neu lew yn amlwg.
Mae eraill yn dewis tatŵ mwy disglair, yn fwyaf tebygol gall personoliaeth ddisglair neu arlunydd ddewis tatŵ o'r fath.
Efallai y bydd amrywiad hefyd o lewder gyda choron ar ei phen, sy'n golygu mawredd. Ond yn amlaf, mae menywod yn dewis llewnder gyda phatrymau, gan fod tatŵ yn dynodi tynerwch a chariad.

Pa ran o'r corff ddylai gael ei "stwffio"?

Gallwch chi gael tatŵ llewnder yn unrhyw le. Yn fwyaf aml, mae merched yn llenwi meintiau mawr ac, yn llai aml, mae rhai bach yn llenwi llewnder mewn lleoedd fel:

 • cluniau;
 • dwylo
 • yn ôl;
 • coesau.

Cyn i chi fynd at y meistr, meddyliwch yn ofalus a yw'r llun cenhedlu yn cyfateb i'ch steil, cymeriad a'ch ffordd o fyw.

Llun o datŵ llewnder ar y corff

Llun o datŵ llewnder ar ddwylo

Llun o datŵ llewnder ar eich coesau

 

4.6/5 - (12 pleidlais)