» Ystyron tatŵ » Tatŵ gyda'r enw Dima

Tatŵ gyda'r enw Dima

Cynnwys:

Mae tatŵs ar y corff o gynnwys gwahanol. Mae pob person sy'n barod i ymgorffori llun yn ymarferol bron bob amser yn rhoi ystyr benodol yn y tatŵ sy'n cael ei gymhwyso.

Gwneir tatŵ gydag enw fel arfer pan fyddant am anfarwoli enw rhywun annwyl ar eu corff. Ond nid yw'n anghyffredin hefyd dod o hyd i datŵ gydag enw'r cludwr ei hun.

Mae dynion a merched yn gwneud tatŵs gydag enwau. Yn yr achos hwn, gall unrhyw ran o'r corff fod.

Llun o datŵ gyda'r enw Dima ar y corff

Llun o datŵ gyda'r enw Dima ar ddwylo