» Ystyron tatŵ » Gwythïen tatŵ

Gwythïen tatŵ

Cynnwys:

Mae Venom yn cymryd lle un o'r dihirod mwyaf annwyl ymhlith ffan mawr y rhai sy'n hoff o lyfrau comig, diolch i'w alluoedd a'i garisma.

Dim ond diddordeb yn y cymeriad hwn a ysgogodd y ffilm a ryddhawyd gyda Tom Hardy. Mae cefnogwyr Ardent yn llenwi nid yn unig eu hoff gymeriad, ond hefyd ei lestr ym mherson Eddie Brock.

Dewisir llun o'r fath gan gefnogwyr y Bydysawd Marvel ac sy'n hoff o ddelweddau cofiadwy. Mae perchnogion y symbiote gwaedlyd yn cael eu gorfodi i ymladd yn erbyn eu cythreuliaid a'u ego tywyll tywyll. Mae Venom yn personoli cryfder goruwchddynol, deallusrwydd anhygoel ac obsesiwn gyda'i nod.

 Ystyr tatŵ gwenwyn i ddynion

Mae tatŵ o'r fath yn caniatáu ichi bwysleisio creulondeb a hyder dyn. Mae symbol brawychus yn gwahaniaethu yn ansoddol ei wisgwr. Mae rhai yn dewis cymeriad o'r fath i bwysleisio tebygrwydd eu cymeriad â gwrth-arwr.

Gall cefnogwyr gwrthwynebydd cryfaf Spider-Man bwysleisio eu cariad at y cymeriad gyda thatŵs o'r fath.

Gwerth tatŵ gwenwyn i ferched

Dewisir tatŵ ymosodol o'r fath yn bennaf gan gynrychiolwyr o'r rhyw gryfach, ond nid yw menywod hefyd yn anwybyddu cymeriad mor ecsentrig. I fenywod, gall patrwm o'r fath olygu cymeriad cryf a'r gallu i sefyll dros eu hunain.

Pa opsiwn i'w ddewis?

Mae yna lawer o opsiynau ar gyfer delwedd o'r fath. Ac mae llawer yn dibynnu ar ba mor dda neu ddrwg y mae Venom a ddewiswch. Gallwch ddewis silwét du a gwyn, a fydd yn opsiwn mwy ysgafn a niwtral. Ond po agosaf at y gwreiddiol, po fwyaf y bydd y llun yn edrych fel ysglyfaethwr gwrthun, ymosodol. Bydd symbiote estron o'r fath yn ddychrynllyd ei ymddangosiad.

Gall y maint amrywio o fach ar yr arddwrn i faint llawn ar y cefn.

Ffefryn arall yw cynllun Tom Hardy, a ddaeth â fersiwn allgarol o Venom i'r bydysawd.

Wel, y clasur yw amrywiad y croesiad gyda'i nemesis: y pry cop. Maen nhw'n dangos cynrychiolwyr hollol wahanol o'r byd yn ymladd â'i gilydd.

Pa ran o'r corff sydd orau i stwffio arno?

Bydd y math hwn o datŵ yn edrych yn dda bron yn unrhyw le. Yn dibynnu arno, gallwch newid maint y tatŵ. Lleoedd addas:

  • ysgwydd
  • yn ôl;
  • gwddf;
  • frest;
  • coesau.

Cyn cysylltu ag arbenigwr, edrychwch ar enghreifftiau o datŵs o'r fath a phenderfynu pa ran o'r corff sydd orau i chi.

Llun o dad gyda gwythïen ar ei ben

Llun o wythïen tatŵ ar y corff

Llun o wythïen tatŵ ar ei ddwylo

Llun o datŵ gwythien ar ei goesau