» Ystyron tatŵ » Cyllell tatŵ

Cyllell tatŵ

Cynnwys:

Nid yw tatŵau cyllyll yn ddigwyddiad cyffredin iawn, er y gall hyd yn oed meistr newydd lenwi llun mor syml.

Pwy sy'n gwneud y tatŵ cyllell

Nid oes ots rhyw, oedran a meini prawf eraill, gall pawb gerdded gyda delwedd o'r fath, mae'r cyfan yn dibynnu ar nodweddion cymeriad person yn unig.

Ystyr tatŵ cyllell i ddynion

Os edrychwch o un ochr, arf yw'r gyllell, ac o'r ochr arall mae'n offer cegin. Am beth all llun o'r fath siarad os yw ar gorff dyn? Dyma'r prif ystyron:

  1. Tymer caled.
  2. Pwer.
  3. Parodrwydd i ddefnyddio grym corfforol mewn unrhyw sefyllfa ac i amddiffyn eraill.
  4. Cudd-wybodaeth miniog.
  5. Wedi'i amddiffyn rhag ysbrydion drwg. Roedd defodau hynafol yn aml yn gysylltiedig ag aberth; roedd cyllell yn anhepgor. Hefyd, gosodwyd cyllell yn y crud ar gyfer babanod er mwyn eu hamddiffyn rhag ysbrydion drwg.
  6. Amrywedd.

Os dilynwch farn Bwdhaidd, yna gall tatŵ o'r fath olygu bod y sawl sy'n ei wisgo yn dirmygu trachwant ac iddo ef mae gwerthoedd moesol yn uwch na rhai moesol.

Yn flaenorol, ni chaniataodd pob môr-leidr ag o leiaf ychydig o awdurdod ei hun gerdded heb gyllell, ac mae'r bobl hyn, fel y gŵyr pawb, yn ddewr a phendant iawn.

Ystyr tatŵ cyllell i ferched

Yn fwyaf aml, mae cynrychiolwyr y rhyw dyner yn darlunio lluniadau o gyllell gyda les ar eu cyrff. Mae hyn hefyd yn siarad am fenyweidd-dra'r perchennog. Hefyd am ei hymroddiad a'i gallu i sefyll dros ei hun.

Ble yw'r lle gorau i guro tatŵ gyda chyllell

Rhoddir tatŵs o'r fath ar y fraich yn bennaf, gan fod yr arf hwn yn cael ei ddefnyddio'n union gyda chymorth y rhan hon o'r corff. Ond heblaw hyn, o'r blaen, pan oedd pobl yn ofni y gallent gael eu lladd ar unrhyw foment, roeddent yn gwisgo llafnau yn eu llewys er mwyn bod yn barod i ymladd yn ôl ar unrhyw foment. O'r amseroedd hynny y dechreuodd y traddodiad, ac yn dilyn hynny roedd dynion yn ysgwyd llaw â'i gilydd, eisiau dangos nad oedd ganddyn nhw gyllell.

Mwy ar y pwnc:  Tatŵ pluen eira

Llun o datŵ cyllell ar ei ben

Llun o datŵ cyllell ar y corff

Llun o gyllell tatŵ ar ddwylo

Llun o gyllell tatŵ ar ei goesau

4.6/5 - (9 pleidlais)