» Ystyron tatŵ » Llythyr tatŵ a

Llythyr tatŵ a

Cynnwys:

Gall y tatŵ fod ar ffurf lluniad o unrhyw arddull a lliw, ond hefyd mae'n well gan rai pobl datŵs laconig ar ffurf llythrennau, er enghraifft A.

Mae arysgrifau mewn tat yn fath eithaf poblogaidd o dynnu llun ar y corff. Ac os yw rhai yn ysgrifennu arysgrifau gydag ystyr, tra bod yn well gan eraill ddim ond un llythyr penodol. Mae ystyr y llythyr hwn wedi'i nodi gan berchennog y tatŵ. Ond mae llwythi semantig cyffredinol ar datŵs gyda'r llythyren A.

Ystyr y llythyr Tatŵ i ddynion a menywod

Ar gyfer dynion a menywod, bydd gan datŵ gyda'r llythyren A yr un ystyr, sydd fel a ganlyn:

  1. Pencampwriaeth. Ers yn y mwyafrif o wyddorod y byd, mae'r llythyren gyntaf yn union A, neu rai tebyg. Hefyd, mae'r llythyren A yn debyg i symbolau'r triongl a'r rhifau 1.
  2. Gwrthdroadau crefyddol. Mewn Bwdhaeth, roedd y llythyr A yn symbol o drosglwyddo gwybodaeth ddwyfol i bobl. Mewn Cristnogaeth, mae gan y symbol alffa ystyr mawr a doethineb mawr. Mewn Hindŵaeth, y sain A yw'r cyntaf o dri (AUM), sy'n personoli'r Bydysawd cyfan, dechrau pob dechreuad a doethineb mawr y byd.
  3. Wrth gwrs, gall tatŵ o'r fath fod yn bersonol. Er enghraifft, llythyren gyntaf enw perchennog y tatŵ neu berson sy'n agos ato: rhywun annwyl neu blentyn.

Lleoedd ar gyfer tatŵio gyda'r llythyren A.

Bydd tatŵ gyda'r llythyren A yn gweddu i berson egnïol, hunanhyderus a phwrpasol.

Gall y lle i gymhwyso tatŵ o'r fath fod yn unrhyw un, yn ogystal â'r maint. Bydd rhywun yn dewis tatŵ bach a'i gymhwyso mewn man diarffordd, i ffwrdd o lygaid busneslyd. A bydd rhywun yn gwneud y gwrthwyneb i'r llythyren A yn fawr ac yn gwneud cais ar ran agored o'r corff.

Mwy ar y pwnc:  Gwythïen tatŵ

Llythyr A Tatŵ Ar Ei Ben

Llythyr A Tatŵ Ar Gorff

Tatŵ ffawydd ar ei ddwylo

Tatŵ ffawydd ar ei draed

5/5 - (13 pleidlais)