» Ystyron tatŵ » Ystyr y tatŵ swastika

Ystyr y tatŵ swastika

Cynnwys:

Mae'n gamgymeriad credu bod tatŵ swastika yn cario arwyddocâd negyddol. Mae hwn yn symbol Slafaidd hynafol sy'n cario naws gadarnhaol yn unig. Fe'i benthyciwyd gan yr Almaen Natsïaidd at ddibenion propaganda yn ystod y Rhyfel Mawr Gwladgarol.

Ystyr y tatŵ swastika

Yn yr hen amser, roedd y swastika yn golygu symudiad yr haul yn yr awyr. Ar yr un pryd, lluniwyd y symbol mewn amrywiol fersiynau. Roedd gan bob perfformiad ystyr dwfn ac roedd iddynt ystyr ar wahân i weddill y delweddau. Roedd y llun i'w weld ar faneri, dillad Slafaidd, arfau, olwynion nyddu ac eitemau eraill. Fe'i defnyddiwyd yn aml i addurno strwythurau pensaernïol i ddod â lwc dda i'r perchennog yn unig.

Pobl Slafaidd yn aml wedi'u hamgryptio yn eu symbolaeth prosesau naturiol a gofod... Adlewyrchir hyn hefyd yn y grefft o gymhwyso dillad isaf. Gellir datgelu ystyr y tatŵ swastika fel cylch naturiol pethau yn y byd corfforol ac ysbrydol. Mae'r rhain yn cynnwys:

  • newid tymhorau;
  • newid dydd a nos;
  • trai a llif;
  • genedigaeth person a'i farwolaeth.

Roedd ein cyndeidiau yn gweld amser a holl fywyd yn y bydysawd fel newid beiciausydd â chysylltiad agos â'i gilydd. Dyma'r sylfaen ar gyfer pob braslun tatŵ swastika.

Gwneir delwedd safonol y symbol hwn ar ffurf croes gyda phennau crwm sy'n dilyn ei gilydd i gyfeiriad clocwedd. Gall nifer y dibenion hyn fod yn wahanol. Yn y bôn, mae pobl sydd eisiau stwffio'u cyrff â thatŵ o'r swastika Slafaidd, yn rhoi delweddau o'r fath yn y llun fel:

  1. caredigrwydd;
  2. bywyd;
  3. yr haul;
  4. hapusrwydd;
  5. iechyd.

Wrth ddewis tatŵ swastika o fath penodol, yn gyntaf gwnewch yn siŵr o'i wir ystyr. Gall delweddau o'r swastika fod yn debyg i'w gilydd, ond ar yr un pryd mae iddynt ystyr hollol wahanol. Rhaid i'r cwsmer wybod yn union pa werth fydd gan ei ddelwedd. Wedi'r cyfan, bydd y lluniad hwn yn aros gydag ef tan ddiwedd ei oes a bydd yn dweud bod gan berson gysylltiad uniongyrchol â diwylliant Slafaidd. Cyn llenwi symbol o'r fath, dylech feddwl am faint a lliw. Gellir ategu tatŵs Swastika â symbolau Slafaidd eraill, a fydd yn rhoi golwg fwy esthetig i'r llun.

Mwy ar y pwnc:  A ddylech chi ofni tatŵs diafol?

Llun o datŵ swastika ar y corff

Llun o swastika ar ei ddwylo

Llun o datŵ swastika ar ei goes

4.8/5 - (9 pleidlais)