» Ystyron tatŵ » Tatŵ moch a baedd

Tatŵ moch a baedd

Cynnwys:

Nid yw'r ddelwedd o fochyn ar gyfer tat yn boblogaidd. Mae'r mochyn yn anifail amwys. Mae gan wahanol grefyddau agweddau gwahanol tuag at y bwystfil hwn. Mewn Bwdhaeth, mae'r mochyn yn cael ei ystyried yn anifail cysegredig, tra yn Islam mae'n fudr ac yn ddieflig.

Ystyr y tatŵ baedd a mochyn

Mae'r baedd yn symbol o'r union bethau cyferbyniol: trachwant a ffyniant, dicter ac angerdd.

Rhennir tatŵs moch yn ddau fath:

  1. Mae'r math cyntaf yn greadur ciwt, siriol, lliw pinc yn bennaf, sy'n dwyn tynerwch ac yn tystio i freuddwydioldeb natur ei berchennog, am gymeriad siriol, am absenoldeb ofn ymddangos yn ddoniol yng ngolwg eraill, am synnwyr digrifwch. Bydd y tatŵ bach pinc yn difyrru'r rhai o'ch cwmpas. Agwedd rydd tuag at fywyd, optimistiaeth a bywyd cadarnhaol yw nodweddion unigryw perchennog tatŵ.
  2. Mae'r ail fath - delwedd rhy sbeitlyd a brawychus o faedd gwyllt, yn aml gydag olion gwaed, yn tystio i benderfyniad ei berchennog, ymosodol, drwgdeimlad tuag at y byd o'i gwmpas.

Mae ystyr y tatŵ hefyd yn dibynnu a yw delwedd mochyn domestig neu faedd gwyllt yn cael ei ddefnyddio. Mae'r mochyn domestig yn cael ei ystyried yn symbol o gyfoeth, ffrwythlondeb, ffyniant, ond ar yr un pryd, roedd gan yr anifail nodweddion mor negyddol â dicter, trachwant, chwant. Mae baedd gwyllt yn symbol ymddygiad ymosodol, dygnwch, teyrngarwch teuluol.

Yn Tsieina, nid yw anifeiliaid wedi'u rhannu'n anifeiliaid gwyllt a domestig. Felly, gellir dehongli'r un tatŵ mewn gwahanol ffyrdd. Mae'r mochyn domestig yn gysylltiedig ag aberth a addfwynder, tra bod y baedd yn symbol o ddewrder. Trwy stwffio tatŵ baedd, mae person yn dangos ei ddewrder, ei ddewrder, ei ddoethineb, ei gyfrwysdra a'i ddeheurwydd sy'n nodweddiadol o'r bwystfil.

Llun o faedd a thatŵ mochyn ar y corff

Mwy ar y pwnc:  Tatŵ sgwâr Svarog

Llun o faedd a thatŵ moch wrth law

4.9/5 - (7 pleidlais)