» Ystyron tatŵ » Llun o datŵ o'r arysgrif "Yn disgleirio i eraill dwi'n llosgi fy hun"

Llun o datŵ o'r arysgrif "Yn disgleirio i eraill dwi'n llosgi fy hun"

Cynnwys:

Mae tatŵs gydag arysgrifau sy'n cario cymeriad semantig dwfn bellach yn boblogaidd iawn. Ond cyn rhoi arysgrif o'r fath ar y corff, mae'n werth ystyried a fydd perchennog tatŵ o'r fath yn gallu ei gario ymlaen ei hun gydag anrhydedd ac urddas.

Ystyr tatŵ

Mae ystyr y tatŵ hwn o natur seico-emosiynol gymhleth. Yn disgleirio ar eraill rwy'n llosgi fy hun - arwyddair Hippocrates. Mae'r ymadrodd yn boenus o syml - er gwaethaf popeth, rhaid i wir feddyg wella'r claf.

Lleoedd o datŵio'r arysgrif "Yn disgleirio i eraill dwi'n llosgi fy hun"

Gyda'r geiriau hyn, roedd am gyfleu'r syniad o gymorth anhunanol i bobl. Yna trosglwyddodd yr ymadrodd hwn i'r bobl. Mae arysgrifau o'r fath yn edrych yn dda iawn ar unrhyw ran o'r corff. Yr arddwrn, shinbone, neu i fyny'r ilium fydd yn gweithio orau.

Llun o datŵ yr arysgrif "Yn disgleirio i eraill dwi'n llosgi fy hun" ar y fraich

Llun o datŵ yr arysgrif "Yn disgleirio i eraill dwi'n llosgi fy hun" ar y corff

4.7/5 - (3 pleidlais)