» Ystyron tatŵ » Tatŵ saeth yn golygu

Tatŵ saeth yn golygu

Cynnwys:

Tatŵ saeth yw un o'r symbolau mwyaf dadleuol ymhlith popeth a welais erioed. Ar amrywiol safleoedd thematig, gallwch ddarllen mai arwydd gwrywaidd yn unig yw hwn.

Yn rhannol, gall rhywun gytuno â hyn. Mae rhesymeg yn dweud wrthym fod y saeth yn briodoledd i'r heliwr, enillydd bara'r llwyth. Gwasanaethodd y bwa ddyn ar gyfer hela ac amddiffyn rhag cyrchoedd filoedd o flynyddoedd yn ôl. Mae meddiant yr arf hwn yn awgrymu:

  • pwyllog,
  • cywirdeb,
  • cau.

Fodd bynnag, beth ydyn ni'n ei weld mewn gwirionedd? Mae mwyafrif helaeth perchnogion tatŵs saeth yn ferched. Ar ben hynny, gan ofyn i rai o berchnogion y llun hardd hwn yn bersonol, mae rhywun yn cael yr argraff bod pob un yn rhoi ei ystyr ei hun yn ei thatŵ.

Gall ystyr y tatŵ saeth i ferch fod yn gysylltiedig â saeth Cupid a golygu'r awydd i garu.
Yn fy marn i, os ydych chi'n priodoli nodweddion cymeriad penodol i berchnogion tatŵ saeth, yna byddan nhw uniongyrcholdeb a phwrpasoldeb.

Wrth gwrs, nid yw'r plot hwn yn rhy anodd i unrhyw feistr. Serch hynny, mae swyn arbennig bob amser mewn minimaliaeth. Defnyddir saethau yn aml fel tatŵs geometrig a chymesur ar rannau'r corff fel coesau a breichiau.

Yn ôl yr ystadegau, y fersiwn fwyaf poblogaidd o datŵ o'r fath yw tatŵ saeth ar y fraich (braich, arddwrn) ac ar yr ochr. Ac yn awr, yn ôl traddodiad, rydyn ni'n cynnig oriel drawiadol o ffotograffau a brasluniau i chi.

Fe wnaethon ni geisio dod o hyd i'r mwyaf blasus a llawn sudd i chi. Rydym yn aros am eich barn yn y sylwadau!

Llun o datŵ saeth ar y corff

Llun o datŵ saeth ar y fraich

Llun o datŵ saeth ar y goes