» Ystyron tatŵ » Tatŵ troellog

Tatŵ troellog

Cynnwys:

Gellir gweld delwedd y troell mewn tatŵs hynafol. Gellir ei weld mewn olion bysedd, moleciwlau DNA, mewn cregyn molysgiaid, mewn trobyllau a thornados, mewn galaethau cosmig. Mae'n ffigur syml a chymhleth. Troellog yn symbol o egni hanfodol, datblygiad cylchol, rhywfaint o ragweladwyedd ac amhosibilrwydd i newid unrhyw beth.

Ystyr y tatŵ troellog

Mae gan tatŵ troellog lawer o ystyron. Mae'n symbol o dymhorau, twf a chyfnodau heneiddio'r corff, datblygiad a dirywiad. Mae llawer o connoisseurs o gelf tatŵ yn credu y gall cyrl anfarwoli ar y corff wneud person yn dawelach ac yn fwy doeth, a gwella gweithrediad llawer o systemau'r corff. O safbwynt agwedd athronyddol tuag at fywyd, mae gan y gromlin gysylltiad â lle, datblygiad cylchol natur a gwareiddiad. Mae cydbwysedd y gwrthwynebiadau hefyd wedi'i gynnwys yn ystyr yr arwydd. Mae'r athroniaeth gyfan wedi'i hadeiladu ar y sail hon. yin ac yang... Mae'r troell gywasgedig mewn diwylliant tatŵ yn symbol o gryfder cudd, egni a photensial datblygu.

Mae tatŵ troellog yn cael ei ddarlunio mewn arddull realistig neu mae ganddo berfformiad arddull. Gall hefyd gynnwys geiriau, ymadroddion unigol neu set o rifau sy'n chwarae rhan bwysig ym mywyd unigolyn. Mae'r symbol yn ddigon syml i'w berfformio ac nid oes ganddo ryw. Conciseness ac amlochredd - prif nodweddion gwahaniaethol tatŵ. Gall y lliwiau ar gyfer y ddelwedd fod yn wahanol - o liwiau du safonol i liwiau llachar.

Lleoliadau tatŵ troellog

Gall maint y tatŵ fod yn unrhyw. Mae tatŵs bach yn aml yn cael eu rhoi yng nghefn y gwddf neu'r arddwrn. Mae'r tatŵ ar yr ysgwydd hefyd yn edrych yn ddeniadol. Gellir darlunio sawl troell ar y corff. Mae'r llun yn edrych yn ddiddorol, y mae ei ganol ar y penelin. Mae'r galaeth a dynnir ar yr ysgwydd yn edrych yn chwaethus.

Mwy ar y pwnc:  Lluniau llythrennau tatŵ ar yr arddwrn

Llun o datŵ troellog ar y pen

Llun o datŵ troellog ar y fraich

4.4/5 - (7 pleidlais)