» Ystyron tatŵ » Ystyr y tatŵ bustl

Ystyr y tatŵ bustl

Cynnwys:

Aderyn y gaeaf gyda phlymiad llachar yw'r bustach. Roedd hi wedi arfer ymladd am oroesi â grymoedd natur, a adlewyrchwyd yn ei rhinweddau. Mae Bullfinches yn ymddiried, a, chan eu bod wrth ymyl person, nid ydyn nhw ar frys i hedfan i ffwrdd.

Ystyr y tatŵ bustl

Ystyr tatŵfinfin yw cryfder mewnol, cyflym, stamina, gallu i addasu i unrhyw amodau.

Mae tatŵs Bullfinch yn llachar, yn fenywaidd, felly maen nhw'n fwy addas ar gyfer merch. Yn ôl connoisseurs tat, mae'r aderyn yn rhoi hunanhyder, gwytnwch, dewrder i'r perchennog i oresgyn anawsterau bywyd. Nid oes gan tatŵ ystyr bob amser. Mae hon yn ddelwedd hardd sy'n ychwanegu arddull, benyweidd-dra a soffistigedigrwydd i'r perchennog.

Gwneir y tatŵ yn bennaf mewn lliw. Mae'r aderyn yn cael ei ddarlunio gyda'r lliwiau hynny sy'n gynhenid ​​ynddo o ran ei natur. Aderyn y gaeaf yw'r bustach, felly mae'n aml yn cael ei ddarlunio yn erbyn cefndir o eira neu'n eistedd ar gangen sbriws. Mae llawer yn darlunio cyfansoddiadau cyfan lle mae sawl aderyn yn eistedd ar ganghennau criafol. Yn aml mae adar yn cael eu darlunio wrth hedfan, sy'n symbol rhyddid, annibyniaeth, egni meddyliol cryf.

Lleoliad y tatŵ bustl

Y lleoliad mwyaf llwyddiannus:

  • ysgwydd
  • scapula;
  • y frest.

Llun o datŵ bustach ar gorff

Llun o datŵ bustach ar y fraich

Llun o datŵ bustach ar y goes

4.7/5 - (3 pleidlais)