» Ystyron tatŵ » Tatŵ pluen eira

Tatŵ pluen eira

Cynnwys:

Bydd yr erthygl hon yn dweud wrthych beth yw ystyr y tatŵ pluen eira.

Ystyr ac ystyr tatŵ pluen eira

Yn fwyaf aml, rydyn ni'n cysylltu eira â'r Frenhines Eira - merch ddrwg, ddi-galon a thrahaus. Felly, mae'n ymddangos mai ystyr y tatŵ hwn yw cyffro, haerllugrwydd a difaterwch.
Mewn gwirionedd, twyll yw hwn. Daw patrymau pluen eira o batrymau geometrig hynafol ac mae iddynt ystyr cysegredig. Mewn gwirionedd, mae gan tatŵ o'r fath ystyr ychydig yn wahanol. Felly beth mae'r tatŵ pluen eira yn ei olygu:

  • ymgorfforiad breuder;
  • unigrywiaeth;
  • tynerwch.

Beth mae tatŵ pluen eira yn ei olygu i ddynion?

I ddyn, mae tatŵ gyda grisial iâ yn ffordd i ddangos ei ddelfrydiaeth impeccable. Ar gyfer y rhyw gryfach, mae ystyr y tatŵ pluen eira yn golygu:

  1. Doethineb.
  2. Tawel
  3. Heb wrthdaro.

Mae perchennog tatŵ o'r fath yn ddyfeisgar iawn, yn wreiddiol ac yn ddigynnwrf ynghylch cylch bywyd. Weithiau dewisir pluen eira fel patrwm hardd sy'n ategu unrhyw ddelwedd yn gyffredinol.

Beth mae tatŵ pluen eira yn ei olygu mewn menywod?

I ferched, mae ychydig yn wahanol. Maent yn sensitif iawn, yn osgeiddig ac yn flirtatious. Mae gan y merched hyn awydd cudd i ddod o hyd i gymar enaid iddyn nhw eu hunain ag ysgwydd wrywaidd ddibynadwy. Yn gyffredinol, mae ystyr y tatŵ hwn i ferched fel a ganlyn:

  • serenity;
  • diniweidrwydd;
  • pwyll
  • cadernid

Dewis lle ar gyfer tatŵ pluen eira

Ni fydd y gwerthoedd o'r dewis o leoliad yn newid mewn unrhyw ffordd, gan fod y bluen eira yn symbol o unigrywiaeth. Yn seiliedig ar hyn, gallwch feddwl am rywle "unigryw" ar eich corff.
Yn gyntaf oll, mae angen i chi ganolbwyntio ar faint y braslun.
Os yw'r braslun yn fach ac nad oes llawer o fanylion, yna gellir ei roi ar unrhyw ran o'r corff, boed y gwddf neu'r arddwrn. Ond os yw'r braslun yn fawr gyda manylion enfawr, yna mae'n well taro ar y cluniau, yr ysgwyddau neu'r cefn.
Yr ail bwynt - mae angen i chi ystyried y nam poen. Mae gan bob unigolyn nam poen gwahanol a chyn taro tatŵ, mae angen i chi rybuddio'r meistr amdano fel y gall ef ei hun ddewis y lle gorau ar gyfer y tatŵ. Gellir dal i olrhain teimladau poenus ger yr ymwthiad esgyrnog, ar yr asennau, yr esgyrn coler, y pengliniau, ac ati.
Cyn mynd at y meistr, codwch fraslun neu ymgynghorwch â'r meistr. Felly byddwch chi'n deall pa ran o'r corff y bydd y tatŵ yn edrych orau arno.

Mwy ar y pwnc:  Tatu Archangel Michael

Llun o datŵ pluen eira ar ei ben

Llun o datŵ pluen eira ar y corff

Llun o datŵ pluen eira wrth law

Llun o datŵ pluen eira ar y goes

4.7/5 - (4 pleidlais)