» Ystyron tatŵ » Tatŵ Scarab

Tatŵ Scarab

Cynnwys:

Mae tatŵ nid yn unig yn ddarlun ar y corff am oes. Yn dibynnu ar werth y ddelwedd a ddewiswyd, gall newid bywyd person. Mae dyluniadau corff wedi bod yn boblogaidd ers yr hen amser. Gadawodd yr hen Eifftiaid ddelwedd o chwilen scarab ar y corff er mwyn cael ei aileni i fywyd newydd ar ôl marwolaeth.

Mae'r scarab yn fath o chwilen dom sy'n byw yn bennaf mewn ardaloedd tywodlyd. Mae un o'r amrywiaethau, y scarab cysegredig i'w gael yn yr Aifft. Daeth yn gysegredig am reswm. Sylwodd yr hen Eifftiaid fod y chwilod yn gosod eu larfa mewn pêl gyfartal, y maent yn ei ffurfio trwy ei rolio, ac ar ôl hynny maent yn ei chladdu yn y ddaear a'i rholio i'r dŵr ar yr adeg iawn fel y bydd epil yn ymddangos yno.

Y prif beth yw bod cyfeiriad symud yn yr achos hwn yn dilyn llwybr yr Haul - o'r dwyrain i'r gorllewin ac yn debyg iddo mewn siâp. Felly, dechreuwyd uniaethu'r pryf hwn â'r Haul, bywyd newydd a daeth yn symbol cysegredig. Darluniwyd Duw Khepri â phen ar ffurf y chwilen hon.

Yn ôl syniadau’r Aifft, ganwyd y pryfyn hwn o draeth yr anialwch, ac yn wahanol i greaduriaid byw bach eraill a ddaeth allan o ddyfroedd afon Nîl. Mae Talismans ar ei ffurf yn dal yn boblogaidd yn yr Aifft.

Ystyr y tatŵ scarab

Yn flaenorol, roedd y tatŵ scarab yn boblogaidd ymhlith offeiriaid neu lywodraethwyr fel y gallent gael eu haileni mewn bywyd newydd. Nawr gall unrhyw un ei phortreadu. Gall braslun o datŵ chwilen scarab fod ar ffurf y pryfyn ei hun, neu ar ffurf amulet clasurol Aifft. I'r rhai nad ydyn nhw'n gyfarwydd â diwylliant hynafol y wlad boeth hon, bydd sêl o'r fath ar y corff yn ymddangos yn annymunol.

Mwy ar y pwnc:  Lluniau llythrennau tatŵ ar asgwrn cefn i ferched

Mae ystyr tatŵ scarab yn ddwfn iawn mewn gwirionedd. Fel arwydd o'r Haul, mae'n rhoi ei egni ac yn helpu ei berchennog i gyflawni mwy. Yn symboleiddio aileni, ysbrydolrwydd. I'r rhai sy'n wirioneddol gredu yn ei rym, bydd y chwilen gysegredig yn dod yn daliwr pwerus.

Yn ôl pobl y dwyrain, mae i'r tatŵ chwilen scarab, fel talisman, yr ystyr a ganlyn:

  • Yn helpu gyda gwaith, yn gwella'r sefyllfa ariannol;
  • Yn cael effaith therapiwtig mewn anffrwythlondeb;
  • Yn gwella cryfder rhywiol mewn dynion;
  • Yn cadw ieuenctid;
  • Yn rhoi hapusrwydd a phob lwc;
  • Yn amddiffyn rhag dylanwadau hudol, athrod a llygad drwg.

Mae tatŵ o'r fath yn addas ar gyfer pobl ysbrydol, yn ystyfnig, yn ymdrechu i sicrhau canlyniadau mewn unrhyw faes. Mae'n cysylltu person â'r ôl-fywyd, gan symboleiddio anfarwoldeb yr enaid, aileni.

Gwefannau tatŵs Scarab

Os nad ydych chi'n gwybod pa le sydd orau ar gyfer tatŵ o'r fath, edrychwch ar y llun o'r tatŵ chwilen scarab. Gellir rhoi tatŵs bach ar y gwddf, y tu ôl i'r glust, ar y fraich. Mae paentiadau ar raddfa fawr yn edrych yn wych ar y cefn. Mae unrhyw le sy'n gymesur â maint y llun yn addas ar gyfer y ddelwedd.

Llun o datŵ scarab ar y corff

Llun o datŵ scarab ar ei ben

Llun o datŵ scarab wrth law

5/5 - (3 pleidlais)